Novinky

Stanoviska k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Centrální loterijní systém
 • Kasina
 • Loterie a sázkové hry
 • Loterijní zákon
 • Soukromý sektor
 • Stanovisko
 • Výherní hrací přístroje
 • Karetní hry
 • Spotřebitelská loterie
Aktualizováno 6. 9. 2013
 • Publikováno Stanovisko MF k žádostem o povolení CLS
 • Publikováno Stanovisko MF - Stanovisko k povinnosti zřízení loterní komise

Stanoviska k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1.1.2012

S účinností k 1.1.2012 došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a to novelou publikovanou dne 30.12.2011 ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011.

Vzhledem k tomu, že předmětná novela zásadním způsobem mění s účinností od 1.1.2012 především povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her a promítne se tato změna do celé řady metodických a koncepčních informací/stanovisek  uvedených na těchto stránkách.

Povinnost zřízení loterní komise na základě vydaného povolení k provozování číselné loterie

 

Zákon o loteriích v § 11 odst. 1 uvádí, že povinnost zřídit loterní komisi se nevztahuje na stát nebo akciovou společnost založenou k provozování loterií a jiných podobných her, přičemž loterie a jiné podobné hry může v souladu se zákonem o loteriích provozovat pouze stát nebo akciová společnost oprávněná k provozování číselné loterie na základě povolení vydaného povolujícím orgánem. S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo financí dovozuje, že k zajištění řádného provozování (a s tím i souvisejícím řádným průběhem slosování) je při slosování za zcela dostačující považována účast (kromě notáře a zástupce orgánu státního dozoru) zástupce provozovatele pro slosování. Tento postup lze aplikovat pouze u společností, které byly založeny k provozování loterií a jiných podobných her.

Zástupce pro slosování je povinen informovat orgán státního dozoru o všech okolnostech, které nastaly při provozu a slosování číselné loterie a přijatých opatřeních. Zástupce pro slosování je povinen dbát všech pokynů orgánu státního dozoru.

 • Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Stanovisko k povinnosti zřízení loterní komise na základě vydaného povolení k provozování číselné loterie; publikováno 6.09.2013, ke stažení ve formátu PDF

Hrací měna v CLS

Ministerstvo financí upozorňuje, že v případě, že provozovatel požádá o vydání povolení k provozování centrálního loterního systému dle ustanovení § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), musí ve své žádosti uvést, jakou hrací měnu u daného centrálního loterního systému (dále jen „CLS“) požaduje. Nejčastěji je požadována hrací měna v českých korunách nebo v eurech, v takovém případě může provozovatel požádat, aby hrací měnou u daného CLS byla buď česká měna nebo eura nebo může zvolit kombinaci obou měn.

 • Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Stanovisko k žádostem o povolení centrálního loterního systému; publikováno 18.01.2013, ke stažení ve formátu PDF

Rušení sázkových her v kasinu 

Ministerstvo financí se opakovaně setkává s praxí, kdy provozovatel požádá o zrušení sázkových her v kasinu dle ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), ale nadále v této provozovně provozuje interaktivní videoloterní terminály dle ustanovení § 2 písm. l) zákona o loteriích, lokální loterní systémy dle ustanovení § 2 písm. n) zákona o loteriích, elektromechanické rulety dle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a další. K tomu Ministerstvo financí uvádí. >> dokument ke stažení

 • Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Stanovisko k rušení sázkových her v kasinu; publikováno 31.12.2012, ke stažení ve formátu PDF

Výše a splacení základního kapitálu 

Ministerstvo financí upozorňuje, že v souladu s bodem 2 Čl. II. zákona č. 300/2011 Sb. je provozovatel loterií a jiných podobných her povinen doložit Ministerstvu financí do 1.1.2013 způsob splacení a výši základního kapitálu dle ustanovení § 4 odst. 6, 7, 8 a 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

 • Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Stanovisko ke splacení a výši základního kapitálu; publikováno 31.12.2012, ke stažení ve formátu PDF

 

Ministerstvo financí doporučuje, aby bylo do kolonky povinných údajů identifikační známky pro VHP (pro výherní hrací přístroje) - „hodnota zaplaceného správního poplatku“ zapisováno: „uhrazeno“.

 • Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Doporučení MF - k povinnému údaji identifikační známky pro VHP - „hodnotu zaplaceného správního poplatku“ ; publikováno 29.10.2012, ke stažení ve formátu PDF

Metodický pokyn pro výkon státního dozoru na sázkovými hrami a loteriemi ÚFO

 • Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Výkladové stanovisko - nové vzory povolení dle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném od 1.1.2012; publikováno 01.10.2012, ke stažení ve formátu PDF

Odpovědná osoba za zákaz hry osob mladších 18 let 

Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Stanovisko ve věci „odpovědné osoby“; publikováno 26.04.2012, ke stažení ve formátu PDF

Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Přehled o výši správního poplatku dle účelu podání -  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; publikováno 05.04.2012, ke stažení ve formátu PDF

 

Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Postup v případě vzniku přeplatku na správním poplatku dle § 7 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; publikováno 9.03.2012, ke stažení ve formátu PDF  

 

Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Vyjádření ve věci zákazu propagace, reklamy a podpory prodeje podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů; publikováno 06.03.2012, ke stažení ve formátu PDF

 

Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Stanovisko ke karetním sázkovým hrám podle § 2 písm. m) zákona č. 202/1990 Sb. ve znění účinném od 1.1.2012; publikováno 31.01.2012, ke stažení ve formátu PDF

 

Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Stanovisko ke spotřebitelským loteriiím podle ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb. ve znění účinném od 1.1.2012; publikováno 31.01.2012, ke stažení ve formátu PDF

Doporučované

Nejčtenější