Novinky

Vyhodnocení veřejné konzultace k pojištění vkladů platebních institucí u bank

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Konzultace
  • Vyhodnocení
  • Bankovnictví
  • Veřejné diskuse
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Zákon o bankách

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k pojištění vkladů vložených platební institucí, poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu (dále jen „PI“) do banky nebo spořitelního a úvěrního družstva vlastním jménem na účet třetí osoby (dále jen „peněžní prostředky klientů PI uložené u banky“). Cílem této konzultace bylo získat názory a náměty účastníků trhu a odborné veřejnosti na pojištění peněžních prostředků klientů PI uložených u banky. Konkrétně byla konzultována úprava dle § 41f odst. 7 zákona o bankách.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 22. června 2018 s termínem pro odpovědi do 13. července 2018. Konzultační materiál byl rovněž rozeslán na e-mailové adresy platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, které vede Česká národní banka v seznamu těchto osob. Zároveň byl osloven Garanční systém finančního trhu a 4 asociace působící na bankovním trhu, trhu družstevních záložen a trhu platebních institucí.

Na konzultaci odpověděl Garanční systém finančního trhu, 8 bank (prostřednictvím asociace), 2 asociace na trhu družstevních záložen a 2 družstevní záložny, 3 platební instituce a 1 asociace působící na trhu platebních institucí, 5 poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a 1 vydavatel elektronických peněz malého rozsahu. Odpovědi těchto subjektů ukazují, že počet příznivců varianty zachování povinného pojištění peněžních prostředků klientů PI uložených u bank a počet příznivců varianty zrušení tohoto pojištění je obdobný.

Výsledky konzultace neimplikují nezbytnost změny legislativní úpravy pojištění vkladů v rámci právě dokončované novely zákona o bankách (viz část „Závěr“ ve vyhodnocení konzultace).

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější