CZ EN

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2015 - 1. čtvrtletí

 • Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.
 • Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
 • Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2015

I. Pokladní plnění státního rozpočtu

  1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2015
  2. Rozhodující změny rozpočtu v průběhu 1. čtvrtletí roku 2015
  3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
  4. Příjmy státního rozpočtu
     4.1. Daňové příjmy a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
     4.2. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
  5. Výdaje státního rozpočtu
     5.1. Běžné výdaje
     5.2. Kapitálové výdaje

II. Vývoj státního dluhu

  1. Příjmy a výdaje kapitoly státní dluh
     1.1. Příjmy kapitoly Státní dluh
     1.2. Výdaje kapitoly Státní dluh
  2. Řízení likvidity státní pokladny v 1. čtvrtletí 2015

III. Situační zpráva státní pokladny

IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2015

V. Tabulková část

 

Dokumenty ke stažení

 


 
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015 projednal na své 23. schůzi dne 6. května 2015 a přijal usnesení č. 242
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015 projednala dne 27. dubna 2015 a přijala usnesení č. 304

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.