CZ EN

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2014 - 1. - 3. čtvrtletí

 • Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.
 • Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
 • Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

A. Návrh usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

B. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2014

I. Pokladní plnění státního rozpočtu

  1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
     1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2014
     1.2. Rozpočet po změnách
  2. Příjmy státního rozpočtu
     2.1. Příjmy státního rozpočtu
     2.2. Příjmy z daní a poplatků
     2.3. Pojistné na sociální zabezpečení
     2.4. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
  3. Výdaje státního rozpočtu
     3.1. Běžné výdaje
     3.2. Kapitálové výdaje

II. Vývoj státního dluhu

  1. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
     1.1. Příjmy kapitoly Státní dluh
     1.2. Výdaje kapitoly Státní dluh
  2. Řízení likvidity státní pokladny

III. Situační zpráva státní pokladny

IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2014

V.  Tabulková část  

 

Dokumenty ke stažení


 
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2014 projednal na své 15.schůzi dne 12.11.2014 a přijal usnesení č.163
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2014 projednala dne 27.10.2014 a přijala usnesení č. 866

  Dokumenty ke stažení

  Zobrazit formulář

  Kontaktní formulář