CZ EN

Makroekonomická predikce - říjen 2007

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politiky MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2008) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2010). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky prosíme zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Predikce byla využita při přípravě makroekonomických rámců návrhu Státního rozpočtu na rok 2008 a návrhu Výhledu státního rozpočtu do roku 2010. Stane se rovněž základem makroekonomického scénáře Konvergenčního programu 2007.
  • V prognózách uvádíme středy intervalových odhadů. Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
  • Uzávěrka datových zdrojů: 28.09.2007
  • Seznam použitých zkratek a základní pojmy

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář