CZ EN

Makroekonomická predikce - leden 2007

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politiky MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • V prognózách uvádíme středy intervalových odhadů. Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
  • Uzávěrka datových zdrojů: 17.01.2007
  • Seznam použitých zkratek a základní pojmy

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář