Novinky

odbor 32 - Daňová legislativa

Odbor zkoumá problematiku v oblasti právní úpravy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, včetně veřejných pojistných a cel, a v oblasti celnictví (daňové a celní právo), v oblasti účetnictví a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a oblasti uplatňování mezinárodních sankcí.

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti právní úpravy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, včetně veřejných pojistných a cel, a v oblasti celnictví (daňové a celní právo), v oblasti účetnictví a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. V této oblasti zpracovává na základě koncepce daňové politiky a na základě věcných řešení legislativní návrhy a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci daňové politiky státu a věcná řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů, v oblasti správy daní, s výjimkou mezinárodní spolupráce, v oblasti organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy, v oblasti celnictví, s výjimkou spotřebních a energetických daní a mezinárodní spolupráce a mezinárodních smluv. Zajišťuje soulad právních předpisů v těchto oblastech s  právem EU.