Novinky

Veřejná konzultace č. V/2011 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Diskuze
  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Bankovnictví

22. dubna 2011 - 19. května 2011

Ministerstvo financí předložilo dne 19. 4. 2011 do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů v souvislosti s úpravou přístupu k pobočkám zahraničních bank ze zemí mimo EU/EHP a  provedením nezbytných technických změn. Současně se navrhuje zpravodajským službám při splnění stanovených podmínek umožnit přístup k informacím, které jsou předmětem bankovního tajemství, bez souhlasu klienta.

Ministerstvo financí spolupracovalo při přípravě návrhu zákona s experty České národní banky jako orgánu dohledu nad finančním trhem.

Odborné veřejnosti se předkládá uvedený návrh zákona společně s důvodovou zprávou ve verzi předložené do meziresortního připomínkového řízení.

Případná vyjádření k návrhu zasílejte do 19. května 2011 na e-mailovou adresu:  alzbeta.benesova(at)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější