Novinky

Veřejná konzultace č. IV/2011 - Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

  • Diskuze
  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Penzijní systém

23. března - 5. dubna 2011

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k problematice poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem Ministerstva financí je zapojit veřejnost do diskuse ohledně jednoho z klíčových parametrů fungování 2. pilíře – poplatků účtovaných jednotlivým účastníkům, zmapovat názory a preference navržených variant řešení a umožnit veřejnosti toto téma diskutovat a navrhnout i jiné varianty.

Problematika poplatků ve 2. pilíři penzijního systému, vymezení konzultovaných témat a konkrétní otázky, jsou obsahem konzultačního materiálu MF.

Odpovědi na konzultační otázky je možné zasílat elektronicky na adresu: fintrh(zavináč)mfcr.cz, a to do úterý 5. dubna 2011. Poté bude tato veřejná konzultace vyhodnocena a vzata v úvahu při pracích na konečné podobě důchodové reformy.

Dokumenty ke stažení

V první kapitole je popsán budoucí model penzijního systému a jeho 2. pilíř. Ve druhé kapitole je vysvětlena problematika poplatků ve 2. pilíři, zejm. vymezení těch poplatků, které jsou předmětem této veřejné konzultace. Ve třetí kapitole jsou popsány čtyři základní varianty, a to jak z pohledu jejich obecné konstrukce, tak i jejich konkrétních parametrů. Součástí této kapitoly jsou i konkrétní konzultační otázky. V závěrečné kapitole jsou pro přesnější představu o podobě 2. pilíře uvedeny podrobnější informace k důchodovým fondům penzijních společností, zejm. investiční limity.

Zdroj: MF - 27 - odbor: Finanční trhy I, odd. 271 - Analýzy finančního trhu

Doporučované

Nejčtenější