Novinky

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)

oddělení 3503 - Pojišťovnictví a penzijní produkty
oddělení 3503 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

Vydáno

  • Konzultace
  • Penzijní systém
  • Soukromý sektor
  • Veřejné diskuse
  • Veřejný sektor
  • Meziresortní připomínkové řízení

Ministerstvo financí předložilo dne 15. září 2020 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu). Cílem je nezbytná adaptace právního řádu České republiky na přímo použitelný předpis EU, kterým je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP).

Národní diskrece byly konzultovány prostřednictvím konzultačního materiálu uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí, kde byl publikován dne 11. září 2019 s termínem pro odpovědi do 7. října 2019.

Prostřednictvím návrhu nového zákona spolu s nutnými novelami stávajících právních předpisů dochází zejména k určení příslušného orgánu dohledu, dále k doplnění některých informačních povinností, vymezení skutkových podstat přestupků za porušení povinností vyplývajících ze zákona a nařízení o PEPP a pokut a jiných opatření.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vnějšího připomínkového řízení. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 14. října 2020 na elektronickou adresu Daniel.Sejrek@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější