Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-60888/2014/21/1035 IK ze dne 2. září 2014

Dotaz:

Ve smyslu zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel tímto žádá o psokytnutí níže uvedené informace.

Povinný slubjekt předložil návrh zákona (čj. OVA 607/13, č.j. předkladatele: MF-25219/2013/11-104, PID: KORN95GKTGVH), kterým se mění žákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva k předkládanému materiálu uvádí, že: Pokud jde o snížený odvod za porušení rozpočotvé kázně, navrhuje se, aby kromě procentního rozmezí mohl poskytovatel dotace ze státního rozpočtu, jejíž součástí jsou prostředky od Evropské unie, stanovit snížený odvod také ve výši pevné procentní sazby. Nutnost této úpravy vyplývá z dokumentů Evropské unie, které v některých případech počítají s pevnou procentní sazbou, se kterou ale současná úprava rozpočtových pravidel nepočítá."

Žadatel tímto tedy žádá povinný subjekt o poskytnutí informace, z jakých konrkétních dokumentů Evropské unie vyplývá nutnost shora uvedené změny právní úpravy, tedy aby kormě procentního rozmezí mohl pskytovatel dotazce ze státního rozpočtu, jejích součástí jsou prostředky od Evropské unie, stanovit snížený odvod také ve výši pevné procentní sazby.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější