Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím
samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Služby veřejnosti
 • Žádost

Dotaz:

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací (stanovisek uvedených níže), které se týkají reakce na kontrolní závěry NKÚ. Některé orgány svá stanoviska uveřejňují na svých webových stránkách, u MF jsem je však bohužel nenalezl, a proto Vás o ně tímto způsobem žádám:

Stanoviska Ministerstva financí (či jemu podřízených orgánů) na níže uvedené kontrolní akce NKÚ:

 1. akce NKÚ č. 10/08 Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně
 2. akce NKÚ č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí
 3. akce NKÚ č. 12/01 Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin
 4. akce NKÚ č. 13/02 Daňové nedoplatky spravované finančními úřady
 5. akce NKÚ č. 13/15 Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně
 6. akce NKÚ č. 13/35 Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her
 7. akce NKÚ č. 14/08 Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění
 8. akce NKÚ č. 14/17 Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu
 9. akce NKÚ č. 14/28 Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami
 10. akce NKÚ č. 15/15 Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním
 11. akce NKÚ č. 15/17 Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů
 12. akce NKÚ č. 15/33 Správa spotřebních daní" 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější