CZ EN

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností

Zajišťuje přímé vyřizování obecné korespondence adresované ministrovi nebo ministerstvu, případně zabezpečuje její postoupení k vyřízení ústředním orgánům státní správy, orgánům samosprávy a ostatním institucím.

a)    zajišťuje přímé vyřizování obecné korespondence adresované ministrovi nebo ministerstvu, případně zabezpečuje její postoupení k vyřízení ústředním orgánům státní správy, orgánům samosprávy a ostatním institucím,
b)    zajišťuje poskytování informací veřejnosti telefonicky nebo osobně v budově ministerstva (Letenská 15),
c)    tvoří a koordinuje vytváření komunikační strategie pro komplexní mediální projekty v oblasti externí a interní komunikace v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva, 
d)    zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
e)    tvoří, spravuje a koordinuje procesy tvorby celkového obsahu a struktury internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; řídí zveřejňování informací na těchto stránkách,
f)    vykonává řídící a administrativní práce v redakčním systému internetových stránek,
g)    koordinuje práci redaktorů útvarů a podle zásad pro zveřejňování informací zajišťuje jednotnou formu prezentace pro internetové, intranetové a resortní stránky ministerstva,
h)    zajišťuje organizačně a administrativně činnost Redakční rady,
i)    spolupracuje s redakcemi GFŘ, GŘC na projektu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura, projektu Státní pokladny, projektu Spořicí státní dluhopisy, projektu EHP a Norské fondy, projektu Proč se finančně vzdělávat a projektu Program švýcarsko-české spolupráce při společném zveřejňování informací na internetových, intranetových a resortních stránkách ministerstva,
j)    vytváří a spravuje elektronický informační zpravodaj ministerstva v prostředí internetových stránek ministerstva,
k)    koordinuje spolupráci v rámci meziresortní mediální politiky, prezentuje mediální strategii ministerstva a zabezpečuje její začleňování do jednotného multiresortního informačního portálu Portál veřejné správy,
l)    koordinuje spolupráci v rámci meziresortní mediální politiky, prezentuje mediální strategii ministerstva a zabezpečuje její začleňování do jednotného evropského multiresortního informačního portálu Vaše Evropa v rámci společného projektu při MV,
m)    vytváří a spravuje katalog Multimédií ministerstva v prostředí internetových stránek,
n)    spolupracuje s ICT útvary ministerstva při řešení projektů určených pro komunikaci ministerstva v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
o)    zajišťuje a ve spolupráci s ostatními útvary organizuje posuzování a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
p)    zajišťuje zveřejnění a aktualizaci povinně zveřejňovaných informací způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem č. 106/1999 Sb.; zpracovává výroční zprávu o činnosti ministerstva v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona,
q)    zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.