CZ EN

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

Vytváří koncepci pro poskytování služeb uživatelům, podílí se na celostátní koncepci rozvoje specializovaného knihovnictví v oblasti ekonomicko-finanční.

a)    vytváří koncepci pro poskytování služeb uživatelům, podílí se na celostátní koncepci rozvoje specializovaného knihovnictví v oblasti ekonomicko-finanční,
b)    vytváří samostatně vlastní IS s celoresortní, resp. celostátní působností, včetně rozsáhlých webových systémů na intranetu resortu a internetu ministerstva,
c)    zajišťuje analytické a dokumentační zpracování domácích a cizojazyčných informačních pramenů, včetně vlastního předmětového tezauru,
d)    vytváří a distribuuje informační bulletin pro zaměstnance a státní zaměstnance ministerstva, resort ministerstva a další instituce,
e)    zajišťuje správu automatizovaného knihovnického systému, včetně aplikace mezinárodních katalogizačních pravidel a bibliografických formátů a správy souborů autorit,
f)    získává a spravuje informační zdroje a aplikace, popř. vzdálené přístupy k nim, podílí se na jejich tvorbě, zabezpečuje ve spolupráci s útvary ICT jejich propojení do IS ministerstva a poskytuje k nim konzultační a školící služby,
g)    mapuje informační potřeby uživatelů a trendy v oboru ekonomie a v dalších odborných oblastech; sleduje a vyhodnocuje nabídku odborných informačních produktů, spolupracuje s jejich dodavateli, producenty a s jinými informačními pracovišti v ČR a v zahraničí,
h)    poskytuje specializované rešeršní služby a monitoring ve všech oblastech působnosti ministerstva,
i)    provádí knihovnické činnosti, tj. akvizici (profilování fondu a nákup) českých a zahraničních publikací, periodik, speciálních dokumentů a elektronických dokumentů (včetně sledování produkce, objednávek, fakturace, tvorby statistik), jejich jmenné a věcné zpracování (katalogizaci a klasifikaci podle mezinárodních norem), zabezpečuje automatizované výpůjční služby, včetně meziknihovních (i mezinárodních) a reprografických služeb; shromažďuje a pořádá dokumenty publikované na ministerstvu a zpřístupňuje je veřejnosti,
j)    spravuje a chrání fyzický fond odborné knihovny, včetně revize podle zákona, obsahových prověrek a následného vyřazování,
k)    zajišťuje plnění povinností ministerstva jako vydavatele neperiodických publikací a periodického tisku podle zvláštního vnitřního předpisu a v souladu s právními předpisy, 
l)    zabezpečuje pro potřeby ministerstva překladatelské služby. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.