CZ EN

odbor 56 - Interní audit

Zabezpečuje nezávislé a objektivní ověřování, přezkoumávání a vyhodnocování stavu systémů, procesů, kontrolních a řídicích mechanismů ministerstva.

Zabezpečuje nezávislé a objektivní ověřování, přezkoumávání a vyhodnocování stavu systémů, procesů, kontrolních a řídicích mechanismů ministerstva. Ověřuje soulad činností ministerstva s národními právními předpisy a předpisy EU a zajišťuje roli auditora kybernetické bezpečnosti. Vyhotovuje Střednědobý a Roční plán činnosti odboru a předkládá je ke schválení ministrovi. Informuje vedení ministerstva o pravidelném vyhodnocení plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných na základě provedených auditních akcí a kontrol. Spolupracuje s NKÚ, odborem Centrální harmonizační jednotka a s dalšími orgány státní správy ve věcech harmonizace a koordinace metodiky interního auditu ve veřejné správě. Zpracovává na základě podkladů poskytnutých útvary ministerstva odborná stanoviska ve věci nastavení kontrolních mechanismů u činností ministerstva. Koordinuje činnosti ministerstva při zpracování stanovisek ke kontrolním závěrům NKÚ. 

oddělení 5601 - Metodika a kvalita interního auditu

vedoucí oddělení: Ing. Věra Marhulová
telefon: (+420) 25704 2289
email: Vera.Marhulova@mfcr.cz

oddělení 5602 - Realizace interního auditu

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Michal Ďuriš
telefon: (+420) 25704 3738
email: Michal.Duris@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.