CZ EN

oddělení 5602 - Realizace interního auditu

V souladu s Ročním plánem činnosti odboru provádí v rámci ministerstva auditní akce.

a)    v souladu s Ročním plánem činnosti odboru provádí v rámci ministerstva auditní akce,
b)    poskytuje ministrovi přiměřené ujištění, zda rizika vztahující se k činnosti ministerstva jsou včas rozpoznávána, zhodnocena a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, dále zda používané řídicí a kontrolní mechanismy poskytují ministrovi spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace a zda zavedený vnitřní kontrolní systém je spolehlivý a dostatečně účinný; reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
c)    na základě odůvodněných požadavků ministra provádí v rámci ministerstva mimořádné auditní akce, 
d)    ověřuje splnění, funkčnost a účinnost nápravných opatření přijatých vedoucími zaměstnanci ministerstva na základě doporučení odboru,
e)    poskytuje útvarům ministerstva odborné poradenství zejména v oblasti kontrolních mechanismů a vyjadřuje se k jejich nastavení v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.