CZ EN

oddělení 5601 - Metodika a kvalita interního auditu

Zpracovává a aktualizuje metodiku interního auditu; provádí v souladu s Mezinárodními standardy sebehodnocení jednotlivých oblastí interního auditu.

a)    zpracovává a aktualizuje metodiku interního auditu; provádí v souladu s Mezinárodními standardy sebehodnocení jednotlivých oblastí interního auditu,
b)    vyhotovuje a aktualizuje Střednědobý a Roční plán činnosti odboru,
c)    zpracovává informace o činnosti odboru, 
d)    monitoruje zjištění a doporučení vyplývající z kontrol NKÚ a z výsledků auditů dalších subjektů vykonávajících audit nebo kontrolu, včetně stavu jejich plnění; připravuje podklady pro ověřování stavu plnění opatření přijatých na základě těchto zjištění a doporučení,
e)    zpracovává informace o stavu plnění opatření přijatých vedoucími zaměstnanci ministerstva za účelem odstranění nedostatků zjištěných v rámci provedených auditních akcí,
f)    koordinuje činnosti ministerstva při výkonu kontroly NKÚ a provádění auditu dalších subjektů provádějících v rámci ministerstva kontrolu nebo audit; účastní se těchto kontrol a auditů,
g)    zpracovává pro ministra stanoviska k jednotlivým závěrům z kontroly NKÚ a auditů či kontrol dalších subjektů,
h)    podílí se na vývoji a spravuje databáze opatření přijatých vedoucími zaměstnanci ministerstva na základě zjištění a doporučení odboru a s ohledem na závěry auditních nebo kontrolních akcí provedených na ministerstvu externími subjekty,
i)    zpracovává roční hodnotící zprávy o stavu a výkonu řídicí kontroly a interního auditu za vybrané útvary ministerstva podle zákona č. 320/2001 Sb. a dalších právních předpisů,
j)    spravuje Databázi rizik identifikovaných v rámci auditních akcí odboru. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.