CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-21155/2023/74-6

Dotaz:

Stanovisko Ministerstva financí - sekce daně a cla, odbor majetkové daně, daně silniční, poplatky a oceňování ze dne 18. dubna 2011, č. j. 26/38149/2011-263

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář