CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20102/2023/74

Dotaz:

V návaznosti na vyloučení působnosti čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie mělo být před navýšením základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a.s., v návaznosti na modernizaci karlovarského lázeňském hotelu Thermal viz Stát posílí investici do hotelu Thermal o 300 milionů korun | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz), provedeno posouzení splnění kritéria subjektu v tržním hospodářství (ve smyslu čl. 4.2 sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01)).

Žádám o poskytnutí (formou přílohy datové zprávy či přílosou e-mailu) všech posouzení, které ministerstvo financí nechávalo zpracovat v souvislosti s navýšením základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a.s., případně odkaz, kde jsou tyto uveřejněny.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář