CZ EN

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-22000/2023/74

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o zaslání dokumentu MF-34437/2022/1601-3/2018 ze dne 29.12.2022.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář