CZ EN

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-16560/2023/74

Dotaz:

Ministr financí v rozhovoru pro server Seznam zprávy z 13. 5. 2023 zmiňuje „elektronický nástroj v Excelu, který nám pomáhal počítat dopady takových opatření“ (pozn. žadatel odkazuje na článek).

Rád bych vás tedy, jakožto redaktor Českého rozhlasu, požádal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí předmětné Excel tabulky, používané ministerstvem při přípravě úsporných opatření.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář