CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-12681/2022/48

Dotaz:

„na základě svého práva na přístup k informacím, vyplývajícího ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí informací a odpovědí na následující otázky, které se vztahují k Vaší činnosti jakožto odpovědného úřadu dle § 6 zákona č. 82/1998 Sb. Tyto informace mi k otázkám 1 až 10, prosím, poskytněte za období od 1.1.2011 až do 31.12.2020.

 1. V kolika případech v jednotlivých letech vyplatilo Ministerstvo financí náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu výše citovaného předpisu?
 2. V jaké výši byla jednotlivá odškodnění Ministerstvem financí vyplacena?
 3. V kolika případech se poškození po neúspěšné žádosti o náhradu škody dle § 14 obrátili na soud?
 4. V kolika takových případech bylo Ministerstvo financí zastoupeno v tomto soudním řízení jiným úřadem? (například Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 5. V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Ministerstva financí nárok na regresní úhradu?
 6. Vůči kterým subjektům byly regresní úhrady uplatněny?
 7. V jaké výši byly jednotlivé regresní úhrady požadovány?
 8. V kolika případech bylo státu vyhověno zcela, částečně nebo vůbec? V případě plného nebo částečného vyhovění nároku, prosím, uveďte rozsah úhrady.
 9. Z jakých důvodů nebyly regresní úhrady uplatňovány i v dalších případech?
 10. Byla v jednotlivých případech regresní úhrada projednávána v soudním řízení? Pokud ano, bylo Ministerstvo financí zastoupeno v tomto soudním řízení jiným úřadem? (například Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 11. Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika Ministerstva financí k vymáhání regresních úhrad? V případě, že ano, žádám o její poskytnutí.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář