CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-29106/2021/48

Dotaz:

Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se pravomocných rozhodnutí vydaných Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MF“) vydaných v správních řízení vedených pro porušení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“).

Konkrétně bych Vás touto cestou chtěl požádat o následující informace týkající se pravomocných rozhodnutí vydaných MF v souvislosti se správními řízeními vedenými z titulu porušení zákona o hazardních hrách:

  1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 nebo § 123 zákona o hazardních hrách ke dni podání této žádosti, a to spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení, případně také informaci o výši a druhu trestu, který byl v rámci takového správního řízení uložen
  2. Počet rozhodnutí MF vydaných od 1.1.2017 do dne podání této žádosti ve věci přestupků dle § 123 zákona o hazardních hrách, proti kterým byla podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS“)
  3. Anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí MF 1.1.2017 do dne podání této žádosti ve věci přestupků dle § 123 zákona o hazardních hrách, proti kterým byla podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
  4. Spisové značky řízení vedených správními soudy ve věci správních žalob podaných proti rozhodnutí MF vydaných od 1.1.2017 do dne podání této žádosti ve věci přestupků dle § 123 zákona o hazardních hrách.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.