CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. MF-12556/2021/48

Dotaz:

Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

  1. veškerou komunikaci mezi Ministerstvem financí ČR a jinými orgány veřejné moci České republiky a/nebo orgány Evropské unie v souvislosti s otázkou, zda má Česká republika vůči Evropské komisi uplatnit (certifikovat) výdaje spojené s dotačním projektem „Snižování energetické náročnosti technologického procesu kalandrování v laboratoři společnosti Fatra, a.s., v Napajedlích,“ registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013291 („Projekt“), který podala dceřiná společnost žadatele Fatra, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, IČO: 274 65 021, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost;
  2. zprávu o auditu systému č.j. MFISAO-194/2020/5207-18 vydanou Auditním orgánem Ministerstva financí ČR, číslo auditu OPPIK/2020/S/001, o které v nedávné době informovala média (připojen je odkaz na článek na serveru www.seznamzpravy.cz), a to včetně všech příloh a doprovodné komunikace;
  3. veškeré dokumenty, stanoviska, analýzy, vyjádření a jiné podklady související s bodem 1) výše, a to bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny Ministerstvem financí ČR nebo jinými orgány veřejné moci České republiky či orgány Evropské unie; a
  4. informaci, zda již Ministerstvo financí ČR obdrželo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR žádost o uplatnění (certifikaci) výdajů souvisejících s Projektem, a pokud ano, informaci, zda Ministerstvo financí ČR tyto výdaje vůči Evropské komisi uplatnilo (certifikovalo), pokud neuplatnilo (necertifikovalo), informaci, z jakého důvodu se k tomuto postupu rozhodlo.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.