CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V duchu rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR čj: 5 As 28/2007-89 ze dne 17. ledna 2008 zveřejněného na http://www.nssoud.cz/ žádám o poskytnutí všech informací obsažených v pokynech Ministerstva financí ČR řady DS, týkají-li se výkonu veřejné správy, tedy činnosti finačních úřadů, jakožto orgánů veřejné moci, navenek, ve vztahu k veřejnosti a upravují-li aplikační postupy stran jednotlivých ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v jeho platném znění.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky doručené dne 5. března 2008, Ministerstvo financí vyhovuje Vašemu požadavku o poskytnutí informací obsažených v pokynech Ministerstva financí řady DS (s odvoláním na rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR č.j. 5 As 28/2007), tzn. týkajících se výkonu veřejné správy, tedy činnosti finančních úřadů, jakožto orgánů veřejné moci navenek ve vztahu k veřejnosti a upravují-li aplikační postupy stran jednotlivých ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v aktuálním znění.

Vámi požadované informace jsou poskytnuty v listinné podobě jako příloha tohoto sdělení, a to formou celého textu pokynů DS popřípadě jejich částí:

Dokumenty ke stažení

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář