CZ EN

Zpravodaj MF - 8/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Otevřená data Ministerstva financí prověří účastníci hackathonu

Otevřená data Ministerstva financí prověří účastníci hackathonu

Ministerstvo financí se podílí na přípravě prvního hackathonu nad otevřenými daty institucí veřejné správy.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 276/2017 Sb.

Vyhláška č. 276/2017 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Celý obsah článku

Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018

Propočet dopadů zákona č. 260/2017 Sb. do rozpočtů obcí v roce 2018

Ministerstvo financí zveřejňuje předpokládané dopady zákona č. 260/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), do rozpočtů měst a obcí v roce 2018.

Celý obsah článku

Stanovisko odboru 34 a odboru 32 k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním

Stanovisko odboru 34 a odboru 32 k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami a odbor 32 – Daňová legislativa, pro základní orientaci ve věci právního názoru Ministerstva financí při poskytování jednotlivých plnění v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním, vydává toto stanovisko.

Celý obsah článku

Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní

Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami informuje o tom, že v srpnu 2017 byly spuštěny národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní hazardni-hrani.cz.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2017

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2017

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.10.2017 - 31.12.2017.

Celý obsah článku

Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 15.8.2017

Zveřejňované údaje ze Seznamu nepovolených internetových her k 15.8.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, tímto zveřejňuje údaje ze Seznamu nepovolených internetových her podle § 84 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam subjektů, které byly pověřeny k odbornému posuzování a osvědčování dle ustanovení § 110 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Často kladené otázky - příkazové bloky

Často kladené otázky - příkazové bloky

Nejčastěji kladené otázky k příkazovým blokům - platným s účinností od 1.7.2017.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

Technické standardy osobních vozidel na CNG a elektromobily jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 24. červenci 2017.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technické standardy osobních vozidel na běžný pohon jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 24. červenci 2017.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2017

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2017.

Celý obsah článku

Státní rozpočet je po sedmi měsících v přebytku 25 mld. Kč

Státní rozpočet je po sedmi měsících v přebytku 25 mld. Kč

K 31. 7. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 737,3 mld. Kč, celkové výdaje 712,3 mld. Kč a přebytek hospodaření 25,0 mld. Kč (v červenci 2016 vykázán přebytek 75,6 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016

Dne 10. července 2017 vláda projednala Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 08/2017

Cenový věstník 08/2017

  • Výměr MF č. 03/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
  • Opravený Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VII – Ostrava
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hlavního města Prahy

Celý obsah článku

Vyhláška č. 276/2017 Sb.

Vyhláška č. 276/2017 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Celý obsah článku

Zákon č. 204/2017 Sb.

Zákon č. 204/2017 Sb.

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Celý obsah článku

Sekundární předpisy EU

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU. Aktualizace Seznamu jurisdikcí notifikovaných Evropské komisi (DAC II).

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2017.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2017.

Celý obsah článku

Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 204/2017, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Celý obsah článku

Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti připravilo konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Odpovědi můžete zasílat nejpozději do 2. října 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Konzultace k revizi Národní strategie finančního vzdělávání

Konzultace k revizi Národní strategie finančního vzdělávání

Ministerstvo financí se obrací na veřejnost s žádostí o podněty a připomínky k revizi Národní strategie finančního vzdělávání. Strategie byla schválena vládou v roce 2010 s cílem vytvořit ucelený systém finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky.

Celý obsah článku

Vyhodnocení konzultace k zákonu o směnárenské činnosti

Vyhodnocení konzultace k zákonu o směnárenské činnosti

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k zákonu o směnárenské činnosti. Cílem konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k některým otázkám týkajícím se směnárenské činnosti a získat názor provozovatelů i širší veřejnosti na zvažované změny v této oblasti.

Celý obsah článku

Nařízení o prospektu publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

Nařízení o prospektu publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 30. června 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem

Dne 16. srpna 2017 schválil Senát Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva

Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva

Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

Zdroj: Finanční správa ČR, 1.8.2017

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie

Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie

Centrální kontaktní bod AFCOS Ministerstva financí, který je hlavním koordinátorem pro oblast ochrany finančních zájmů EU a boje proti podvodům, vyhodnotil a zrevidoval „Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU“ v souvislosti s ukončením programového období 2007 - 2013 a upravil ji v souladu s programovým obdobím 2014 – 2020 (s účinností od 1. září 2017).

Celý obsah článku

Certifikace a akreditace

Certifikace a akreditace

Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2014 – 2020.

Celý obsah článku

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží s názvem "Investment Treaty Arbitration Conference“ pořádaná MFČR je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí navštívil britský ministr pro obchod a investice Greg Hands

Ministerstvo financí navštívil britský ministr pro obchod a investice Greg Hands

Pověřená náměstkyně sekce Mezinárodní vztahy Milena Hrdinková přijala v úterý 8. srpna ministra pro obchod a investice Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (VB) Grega Handse. Jednání se dále zúčastnila britská velvyslankyně v ČR Jan Thompson, ředitel odboru Záležitostí EU Jiří Palán a ředitelka odboru Strategických společností a investičních pobídek Veronika Peřinová.

Celý obsah článku

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU - souhrnný přehled.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 7/2017

Finanční a ekonomické informace 7/2017

Červencové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.