CZ EN

Zpravodaj MF - 3/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Finanční správa spustila web k Elektronické evidenci tržeb

Finanční správa spustila web k Elektronické evidenci tržeb

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství dnes spouštějí webové stránky k Elektronické evidenci tržeb (EET). Jedná se o specializovanou informační záložku, která je součástí webu GFŘ.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zvyšuje transparentnost - rozšířilo opendata, otevírá výběrová řízení

Ministerstvo financí zvyšuje transparentnost - rozšířilo opendata, otevírá výběrová řízení

Ministerstvo financí zvyšuje svou transparentnost. V současnosti zveřejňuje seznam všech platných i neplatných smluv bez omezení částky, a to i zpětně.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejnilo rozhodčí nálezy v arbitrážních sporech

Ministerstvo financí zveřejnilo rozhodčí nálezy v arbitrážních sporech

„Arbitráže byly vedené s Českou republikou, a proto si myslím, že by občané měli mít možnost se s rozhodčími nálezy seznámit, což se v minulosti nedělo,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku

Nabídka MF školení a konzultace v oblasti ochrany zahraničních investic

Nabídka MF školení a konzultace v oblasti ochrany zahraničních investic

Odbor Mezinárodní právní služby nově nabízí orgánům státní správy a územní samosprávy možnost školení v oblasti investičních arbitráží. Náplň školení tvoří zejména popis způsobu fungování dohod o podpoře a ochraně investic, vysvětlení obsahu jednotlivých standardů ochrany investic a praktická doporučení pro jednání se zahraničními investory.

Celý obsah článku

Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii

Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii

Vypracováno Ministerstvem financí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Úřadem vlády České republiky a Českou národní bankou. Projednáno vládou České republiky dne 9. února 2015.

Celý obsah článku

Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.

Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.

Informace všem obcím a krajům ČR.

Celý obsah článku

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Aktualizace otázek a odpovědí k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí (1.10. ČÚS č. 707 - Zásoby) - ke dni 18.3.2015.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Přehled nejčastějších dotazů týkající se sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku

Vymezení nabyvatele nemovitosti jako poplatníka daně nepovede ke zdražení

Vymezení nabyvatele nemovitosti jako poplatníka daně nepovede ke zdražení

V souvislosti s opakujícími se informacemi v médiích ohledně možného zdražení cen bytů v souvislosti s navrhovanými úpravami v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je třeba uvést následující.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Účinnost zákona je navrhována od 1. ledna 2016.

Celý obsah článku

Nový zákon o vnitřním řízení a kontrole a související dokumenty

Nový zákon o vnitřním řízení a kontrole a související dokumenty

Aktuálně se připravuje nový zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, jenž má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Celý obsah článku

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2015

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2015

Přehled penzijních společností povolených Českou národní bankou.

Celý obsah článku

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2015

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2015

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR k 23.3.2015.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 28.2.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 28.2.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 28.2.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 56904 kusů.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 2. března 2015. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až únor 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až únor 2015

K 28.2.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 205,4 mld. Kč, celkové výdaje 182,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 22,6 mld. Kč (v únoru 2014 vykázán přebytek 50,1 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zprávy MF - číslo 2/2015 (komplet ke stažení)

Zprávy MF - číslo 2/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne: 27. března 2015

  • Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
  • Opatření k odstranění chyb a nedostatků v hospodaření obce
  • Příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 3/2015

Finanční zpravodaj číslo 3/2015

  • Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 2/2015

Finanční zpravodaj číslo 2/2015

  • Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně
  • Sdělení k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 34/2015 Sb.

Vyhláška č. 34/2015 Sb.

změna vyhlášky o kauci a příspěvku na volební náklady - s účinností od 1.4.2015

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2015

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2015

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku - aktualizace ke dni 5.3.2015.

Celý obsah článku

Společný standard pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech

Společný standard pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech

Ministerstvo financí zveřejňuje neoficiální překlad „Společného standardu pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech“.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Aktualizace dat a nové funkcionality v systému Monitor (Státní pokladna)

Aktualizace dat a nové funkcionality v systému Monitor (Státní pokladna)

Ministerstvo financí informuje, že dne 16. 3. 2015 byla v systému Monitor publikována finanční a účetní data za rok 2014 v detailu všech organizací státní správy i samosprávy ČR.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP - Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP (CSÚIS)

Informace Kompetenčního centra IISSP - Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP (CSÚIS)

Nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové kontroly neplatí v případě obcí, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.

Celý obsah článku

Metodika tvorby PAP pro rok 2015 - verze 4.1 (CSÚIS)

Metodika tvorby PAP pro rok 2015 - verze 4.1 (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou Metodiku tvorby PAP pro rok 2015. Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP je beze změny.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii

Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii

Vypracováno Ministerstvem financí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Úřadem vlády České republiky a Českou národní bankou. Projednáno vládou České republiky dne 9. února 2015.

Celý obsah článku

Kapitálový trh jako motor české ekonomiky

Kapitálový trh jako motor české ekonomiky

Asociace pro kapitálový trh ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími subjekty působícími na kapitálovém trhu připravuje Koncepci rozvoje kapitálového trhu.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Doplnění zápisu z jednání ze dne 9.3.2015 a aktualizace seznamu členů pracovního týmu.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (Informace GFŘ)

Elektronická evidence tržeb (Informace GFŘ)

Finanční správa zveřejnila základní informace, které se týkají problematiky Elektronické evidence tržeb.

Od začátku roku 2016 bude v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Elektronická evidence tržeb je moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR.

Celý obsah článku

Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění (Informace GFŘ)

Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění (Informace GFŘ)

Česká asociace pojišťoven zveřejnila na svých webových stránkách možné způsoby doložení splnění podmínek podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňová uznatelnost příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance) u pojišťoven sdružených v asociaci.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 23.3.2015

Celý obsah článku

Metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání podle § 72 odst. 4 a souvisejících DŘ (Informace GFŘ)

Metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání podle § 72 odst. 4 a souvisejících DŘ (Informace GFŘ)

Za účelem sjednocení postupů při aplikaci ustanovení upravujících povinnost daňových subjektů podávat vybraná podání v elektronické podobě vydává Generální finanční ředitelství tuto metodickou pomůcku.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 19.3.2015

Celý obsah článku

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšíří postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí bude použit režim přenesení daňové povinnosti.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 11.3.2015

Celý obsah článku

Finanční správa ČR nabízí rychlé a snadné cesty k podání daňového přiznání (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa ČR nabízí rychlé a snadné cesty k podání daňového přiznání (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa vychází poplatníkům při plnění každoroční daňové povinnosti vstříc nejen elektronickým způsobem podání, ale i plánovanými výjezdy svých pracovníků do vybraných měst a obcí, včetně rozšíření úředních hodin na finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Poplatníci daně z příjmů mají letos povinnost podat přiznání za rok 2014 nejpozději do 1. dubna. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 5.3.2015

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

ČR podpořila zřízení fondu pro strategické investice

ČR podpořila zřízení fondu pro strategické investice

V Bruselu se 10. března 2015 uskutečnilo zasedání Rady EU pro finanční a hospodářské záležitosti, kde Českou republiku zastupoval náměstek ministra financí Martin Pros. Mezi hlavní témata jednání patřilo zřízení Evropského fondu pro strategické investice, koordinace hospodářských a fiskálních politik zemí EU v rámci tzv. Evropského semestru nebo dodržování Paktu růstu a stability.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 10. března 2015 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 10. března 2015 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Martin Pros.

Celý obsah článku

Pokyny pro refundaci v 1. a 2.čtvrtletí roku 2015

Pokyny pro refundaci v 1. a 2.čtvrtletí roku 2015

Cestovné do Rady EU.

Celý obsah článku

Všeobecné informace

Všeobecné informace

Cestovné do Rady EU - Všeobecné informace (legislativa, dokumenty, kontakty). Aktualizace kontaktní osoby.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2015)

Aktuální témata: elektronická evidence tržeb (EET), spotřebitelské úvěry a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (březen 2015)

Multimédia MF (březen 2015)

Aktuální témata: transparentnost resortu financí a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 2/2015

Finanční a ekonomické informace 2/2015

Informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek Kvantitativní uvolňování měnové politiky Evropskou centrální bankou.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.