CZ EN

Ministerstvo financí zvyšuje transparentnost - rozšířilo opendata, otevírá výběrová řízení

Ministerstvo financí zvyšuje svou transparentnost. V současnosti zveřejňuje seznam všech platných i neplatných smluv bez omezení částky, a to i zpětně. „Zveřejnili jsme 5 829 smluv a 4 600 objednávek ve formátu otevřených dat,“ prohlásil první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Ministerstvo zveřejnilo seznam smluv ve strojově čitelných datech, to znamená, že v něm lze vyhledávat, je možné si jej třídit podle částky, typu smlouvy, partnera atd. „Kromě smluv zveřejňujeme i faktury bez omezení částky plnění, těch je zhruba 40 tisíc,“ doplnil 1. náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.

Resort financí také přijal novou strategii transparentnosti u ekologických závazků, kdy u většiny veřejných zakázek malého rozsahu otevřelo výběrová řízení, což vedlo ke snížení ceny těchto zakázek. „Příkladem může být zakázka na výsadbu v lokalitě Štěrková kolej společnosti Vítkovice, kde ministerstvo oproti původním návrhům státu ušetřilo téměř 58 procent,“ dodal náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Ministerstvo financí od nástupu nového vedení resortu rovněž výrazně snížilo počet zakázek zadávaných v takzvaném režimu Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), což je přímé oslovení vybraného uchazeče, které by se mělo zadávat co nejméně a pouze v nutných a odůvodněných případech. Meziroční pokles počtu zakázek v rámci JŘBU představuje zhruba 40 procent, pokles v jejich ceně dokonce 72 procent.

Zakázky v režimu JŘBU, které zadalo nové vedení rezortu, měly zejména návaznost na v minulosti uzavřené smlouvy, to znamená, že u nich nebylo možné vyhlásit novou veřejnou soutěž. V takových případech bylo vždy jednáno o snížení dosavadních cen. V případě zadání čtyř zakázek na právní služby v oblasti mezinárodních arbitráží bylo nutné vybrat zahraniční právní zastoupení ve velmi krátké době, jinak by došlo k ohrožení ochrany ekonomických zájmů státu a České republice by hrozily miliardové škody. I v těchto případech ale bylo osloveno minimálně osm advokátních kanceláří.

Více informací je k nalezení v přiložené prezentaci.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář