CZ EN

Náměstek ministra financí Martin Pros v Otázkách Václava Moravce 8.3.2015

Zdroj: ČT 1 | 8.3.2015 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kam pro penze? Nabídka půjček se valí ze všech stran. Nikdy nebylo tak jednoduché a rychlé dostat úvěr. Staré dluhy se tak běžně platí novými. A celý začarovaný kruh může přijít pěkně draho. Sjednávat nebankovní půjčku v Česku může doslova každý. V naší malé zemi má takovou živnost stěží uvěřitelných 50 tisíc lidí a firem. Nemusejí mít žádnou kvalifikaci, nemusejí mít čistou minulosti a nemusejí svoji práci ani dělat poctivě. Kontrola tohoto typu podnikání prakticky nefunguje. Stav vadí nejen bankovním domům, pro které představují jiní poskytovatelé úvěrů konkurenci, po nápravě volají i neziskové organizace, které se dennodenně potkávají s dlužníky. Odborná veřejnost tak už delší dobu volá po spojení dohledu nad bankovními a nebankovními úvěry.

Jan MATOUŠEK, náměstek výkonného ředitel České bankovní asociace
--------------------
Pro nás podstatné je, aby ty podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelských úvěrů, ať už pro banky nebo pro nebankovní poskytovatele, byly stejné. Aby prostě spotřebitelé měli tu stejnou míru ochrany, jako mají například u banky, která je dozorovaná Českou národní bankou.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dohled nad nebankovními poskytovateli úvěrů má teď v kompetenci Česká obchodní inspekce. A to na základě živnostenského zákona. Na finanční trh, tedy i bankovní poskytovatele úvěrů, pak dohlíží Česká národní banka. Podle Daniela Hůleho z nevládní organizace Člověk v tísni, by přesun dohledu nad poskytovateli nebankovních úvěrů z obchodní inspekce na centrální banku mělo provázet zásadní snížení počtu společností, které nebankovní úvěry poskytují.

Daniel HŮLE, organizace Člověk v tísni
--------------------
To ohromné množství je šílené. To nemůže nikdo kontrolovat. To, že Česká obchodní inspekce to nezvládá kontrolovat, je pochopitelné. A pokud má dojít k přesunu kompetence kontrolní nebo dozor pod Českou národní banku, tak je nezbytné, aby došlo k redukci v řádu, dvou řádů, to znamená z tisíců na desítky subjektů.

Jan MATOUŠEK, náměstek výkonného ředitel České bankovní asociace
--------------------
My bychom určitě velmi stáli o to, aby i na sektoru nebankovních poskytovatelů i v něm zůstala zachována určitá míra konkurence. To znamená, nemělo by dojít k tomu, že těch poskytovatelů budou jednotky, to by přeci pro spotřebitele výhodné nebylo.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Česká národní banka se však rozšíření své působnosti na nebankovní poskytovatele úvěrů dlouhodobě brání. Nechce jim udělovat licenci ani dohlížet na distribuci jejich úvěrů.

Kateřina BARTŮŠKOVÁ, odbor komunikace, Česká národní banka
--------------------
Nejedná se o subjekty, které přijímají vklady nebo spravují finanční prostředky a jejichž úpadek by měl závažné důsledky nebo dopady z pohledu finanční stability.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nejnovější návrh ministerstva financí chce sjednotit současné právní ukotvení spotřebitelských úvěrů s připravovanou novou úpravou hypoték. Ministerstvo financí podle svých plánů počítá s tím, že zmiňovaný zákon předloží vládě do června. Pozvání k diskusi přijali náměstek ministra financí Martin Pros. Vítejte v Otázkách, hezký dobrý den, pane náměstku. Vítáme i advokáta Pavla Uhla. Hezký dobrý den, vítejte. A pozvání přijal i ekonom Michal Mejstřík. I vám hezký dobrý den. Pane náměstku, začnu u vás, kdy a proč došlo k chybě, že se poskytování nebankovních úvěrů v Česku stalo takovým problémem?

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Podle mého názoru na začátku vznikla systémová chyba, že se špatně vybral orgán, který dohlíží na tyto nebankovní poskytovatele a zprostředkovatele půjček.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdyby to nebyla Česká obchodní inspekce, ale Česká národní banka hned od začátku, tak bychom tady ten problém podle vás neměli?

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Ano. Je to můj názor. Já si myslím, že daleko vhodnějším subjektem pro dohled těchto subjektů je Česká národní banka. Ostatně je to trend v celé Evropě, že veškeré služby na finančním trhu by měl dohlížet jeden orgán, který má k tomu adekvátní kompetence a samozřejmě i znalosti. A tím je od roku 2016, 2006, pardon, v České republice Česká národní banka. ČNB už dohlíží spoustu oblastí na finančním trhu, jako je spoření, investování. Jediná oblast, která právě zbývá, je tento prostor šedé ekonomiky, nebankovní poskytování spotřebitelských úvěrů. A proto ministerstvo financí připravuje nový zákon, který by tento dohled měl sjednotit. Dnes je to vlastně na základě povolení živnostenského úřadu, dohled vykonává Česká obchodní inspekce, aby vše vykonávala Česká národní banka.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy mluvíte a použil jste sousloví šedá ekonomika. Máte jako ministerstvo financí odhady, jak velké peníze se točí v této šedé ekonomice? Tedy v poskytování půjček nebankovními subjekty?

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Vzhledem k tomu, že se jedná právě o šedou ekonomiku, tak je těžké jakékoliv odhady dávat, ale podle našich interních odhadů by se mělo jednat asi o 77 miliard korun, což je obrovská částka, která je tady sice regulována, ale může být regulována daleko lépe.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
77 miliard korun. Teď jste mi vyrazil dech, stejně jako těch 50 tisíc subjektů. Jedním z těch zásadních problémů nebankovních půjček, jak jsem zmiňoval, je počet jejich poskytovatelů a zprostředkovatelů. Podle údaje ministerstva financí a obchodu mělo v Česku vázanou živnost, jak o tom mluvil náměstek, s názvem poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru začátkem loňského roku přes 50 tisíc subjektů. Pavle Uhle, jaké máte vysvětlení pro to, že prosazení přísnější regulace poskytovatelů a zprostředkovatelů nebankovních půjček je tak komplikované v Česku?

Pavel UHL, advokát, spolupracovník, Člověk v tísni
--------------------
Tak komplikované to není. Tady je potřeba, aby zde byla politická vůle. My zde jsme v situaci, kdy zde ta politická vůle je, ale je potřeba, pokud hledáme nějaké příčiny tohoto stavu, si uvědomit, že tento segment vztahů se vyvíjí nějakých deset patnáct let relativně nerušeně. A čím dál tím víc zatěžuje českou společnost tím, že zbídačuje již poměrně chudé vrstvy obyvatel a dosavadní vlády nebo jiné orgány veřejné moci na to zásadním způsobem nereagovaly.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proto jsem se ptal na tu komplikovanost, jak to bylo v minulosti komplikované, na to, že na ten problém tady také upozorňujeme několik let. Takže se to nedařilo.

Pavel UHL, advokát, spolupracovník, Člověk v tísni
--------------------
Tam nelze říct, že by se to nedařilo, protože nikdo nechtěl, aby se to dařilo. Zde byla nějaká představa o tom, že to je věc, kterou má regulovat nějakým způsobem trh a lidé se v ní mají orientovat. Nicméně toto neplatí. Neplatí to ani v České republice, ani prakticky v žádné evropské zemi. Všude ty oblasti jsou poměrně silně regulovány veřejnoprávními předpisy. A pokud nějakým problém neřešíte a necháváte ho bobtnat a představuje příležitost pro velmi neetické jednání, tak samozřejmě spousta lidí se tam nějakým způsobem realizuje a tu společnost to potom zatěžuje nejenom ekonomicky, ale i nějakým způsobem morálně, protože pravidla, která si formálně ta společnost stanoví, v podstatě není schopna vynucovat ve velkém měřítku.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč to trh, pane profesore Mejstříku, nevyřešil?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Tak já bych řekl takto, ono je to taková oblast, která je zatížena specifickou skupinou vlastně těch poskytovatelů. Já dokonce se svými kolegy vlastně v naší firmě už řadu let děláme takovouto činnost, že se snažíme odlišit vlastně zrno od plev, ano. A vytvořili jsme pro to takový nástroj, kterému říkám Navigátor bezpečného úvěru. Pravidelně ho diskutujeme s bankami a vlastně i s regulátory.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ten to nevyřeší. Byla tady řeč o regulaci.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Moment, moment. Byla tady řeč o trhu. Takže první krok, který může člověk udělat vlastně z hlediska vnímání toho problému, že ho exponuje. Což řadu let děláme. Jenom připomenu, že těch bezúčelových úvěrů podle nás není tolik jako celkových těch úvěrů, které v šedé zóně, kde jich může být až sto miliard, ale může jich být nějakých dvacet, třicet miliard. Ale i tak je to číslo obrovské. Druhá věc je ukázat nějaký skoring a ukázat vlastně lidem, jaké skupiny se tam pohybují. A to je právě ten účel vlastně tomu trhu poskytnout tu informaci, která mu schází.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že hosty Otázek zůstávají náměstek ministra financí Martin Pros, advokát Pavel Uhl a ekonom Michal Mejstřík. Pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek na 24. Začnu u vás, Michale Mejstříku tam, kde jsme skončili. Tady padla dvě rozdílná čísla. Necelých 100 miliard nebankovní úvěry jako takové a pak kolik je vlastně podíl na těch 100 miliardách těch predátorských...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Dobře, takže jenom, když si představíme, že banky jako největší poskytovatelé spotřebních úvěrů poskytují zhruba těch 200 miliard, to je celkový objem, nikoliv nových půjček, ale celkový objem, pak máme zhruba těch 80 miliard poskytovaných licencovanými a regulovanými nebankovními subjekty, které jsou součástí například leasingové asociace a další. A zhruba obdobný objem můžeme očekávat u těch šedých úvěrů. Ale těch krátkých, těch nebezpečných, o kterých tady padla řeč, tak tam to může opravdu býti v tom rozmezí 20-30 miliard, ale to jsou...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jsou ty predátorské, které...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
To jsou ty ryze predátorské, krátkodobé, nebezpečné úvěry, které jsou spojeny s naprosto bezprecedentními podmínkami. My sami jsme se setkali při tom zjišťování například s tím, že podmínky jsou nastaveny tak, že jsou splátky po týdnu a každý normální, který, spotřebitel, který je zvyklý platit po měsíci, najednou zjistí hned po prvním měsíci, že už minul 3 splátky a že to je zatíženo obrovskými sankcemi. A takovýchto neférových podmínek se tam objevuje opravdu dlouhá řada.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My když se na ta data ještě podíváme, tak spotřebitelské úvěry tedy, jak to teď řekl profesor Michal Mejstřík, tvoří nějakých 300 miliard půjčených korun v České republice. Z toho právě na ty nebankovní půjčky připadá podle ministerstva financí zhruba 77 a 70 miliard a ty predátoské představují nějakých 20-30 miliard. Typy půjček jsou rozděleny vcelku rovnoměrně. Třetinu tvoří financování v místě prodeje, třetinu osobní půjčky a zbytek revolvingové úvěry. Za rizikové experti považují především ty krátkodobé úvěry na nízké sumy, říká se jim také mikropůjčky, které se dají sjednat přes Internet nebo formou SMSek. O tom byla řeč, že nevládní organizace typu Člověka v tísni upozorňují drahnou dobu na nekalé praktiky poskytovatelů a zprostředkovatelů nebankovních půjček. Tady jsou slova Daniela Hůleho z Člověka v tísni.

Daniel HŮLE, organizace Člověk v tísni
--------------------
Těch modelů je několik základních. Jeden model je zprostředkovatelský. To znamená, že někdo nabídne, my tomu říkáme obchod s touhou, někdo, kdo nedosáhne na úvěr u banky, tak mu někdo nabídne, že se poohlédne po tom úvěru, ví, že pro toho člověka nic nenajde a ani to vlastně nehledá, vybere si za to nějaký poplatek za, za vstupní analýzu a pak klientovi sdělí, bohužel jsme pro vás nic nenašli. Ten klient zaplatí nějakou částku, je to sprosťárna, nicméně je to bez nějakých dalších důsledků, protože ten klient zaplatí jednorázovou platbu a pak už tam nejsou další závazky. Větší problém jsou společnosti, které nabídnou nějaké peníze a teď to má několik možností. Dneska de facto hlavním klíčem je, půjčit co nejméně, investovat co nejmenší částku a vydělat na navýšení o sankce a následným, pozvolným vymáháním, byť i v řádu jakoby stokorun, nebo několika málo tisícikorun v exekuci měsíčně se dostat k několikanásobku té půjčené částky.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vysvětluje v rozhovoru pro dnešní Otázky Daniel Hůle z nevládní organizace Člověk v tísni. To, Pavle Uhle, opravdu neexistují právní nástroje, jak by se tito lidé, kteří se dostanou mezi těch 20-30 miliard korun těch predátorských půjček u těch nebankovních institucí, aby se nějak proti té lichvě mohli bránit?

Pavel UHL, advokát, spolupracovník o. p. s. Člověk v tísni
--------------------
Tak právní nástroje samozřejmě existují, ale to právo jako celek je nastavené tak, že existuje nějaká doba, kdy se ten člověk může tomu nároku bránit a potom co je rozhodnuto, tak když se třeba nebrání, tak ty důsledky pocítí až výrazně později. Ten systém té obrany je navíc dost náročný a vyžaduje odbornou pomoc. A ten, kdo se potřebuje zadlužit u takovéto společnosti, tak většinou nemá dost finančních prostředků na advokáta nebo sociálních kompetencí k tomu, aby sehnal jinou odbornou pomoc bezplatnou, kteréžto pomoci existují, ale není jich tolik, aby dokázaly pokrýt celý ten trh potřeby. To znamená, že ten systém jako celek je nastaven tak, že sice se třeba každý 10., 20., nebo 50. bude bránit, ale většina těch lidí není schopna se bránit a ty lidi upadnou do té dluhové pasti. Jakoby...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy se s těmi, vy se s těmi příklady setkáváte ve své, ve své každodenní praxi. Znamená to, že právě těm predátorským metodám jsou vystaveni ti sociálně nejslabší, kteří obrazně řečeno vytloukají klín klínem, co se úvěrů týče?

Pavel UHL, advokát, spolupracovník o. p. s. Člověk v tísni
--------------------
Přesně tak. Ten trh v té nejsurovější podobě těch nejproblematičtějších poskytovatelů půjček má dvě základní vlastnosti, jednak má neskutečně mnoho forem, jakým způsobem toho člověka obejít, včetně různých nástrojů, jak obcházet soudní řízení skrze rozhodčí doložky a podobně a pak má další jednu společnou vlastnost, a to je jediný cíl, a to je pád do dluhové pasti a vyrobení exekuovaného dlužníka, který v podstatě se z toho nemůže natrvalo dostat a je trvalým plátcem, sice malých částek, ale v podstatě na vždy.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
On, on, když Daniel Hůle z Člověka v tísni v rozhovoru pro dnešní Otázky popisuje praktiky, které poskytovatelé a zprostředkovatelé nebankovních půjček používají, tak upozorňuje i na odebírání, nemovitostí dlužníkům. Tady je popis toho modelu.

Daniel HŮLE, organizace Člověk v tísni
--------------------
Třetí oblastí jsou produkty, nebo společnosti, které cílí na nemovitost dlužníka. Někdy to je i tak, že si vyhlídnou z katastru nemovitostí a podobně majitele nějakých nemovitostí, k těm cíleně nabízejí produkty. V každém případě je důležité si uvědomit, že majitel nemovitosti nemusí být milionář, protože vlastní nemovitost v řádu milionu korun, ale běžně v Čechách ty nemovitosti stojí desítky nebo stovky tisíc korun, takový člověk už může být opravdu v problémech a může mu pomoci půjčka řádově několika desítek tisíc korun a je ochoten proti tomu zastavit tu nemovitost. Ta společnost ale má cíl dostat se k té nemovitosti. To znamená, že smluvní podmínky koncipuje tak, že na jednom místě uvede, že nemovitost může proexekuována, nebo prodána až ve chvíli, kdy pohledávka za tím klientem dosáhne trojnásobku pravidelné měsíční splátky. Běžný člověk si řekne, to nesmím zaplatit tři měsíce, abych měl problém, to je dost dlouhá doba. Ale na jiném místě těchto smluvních podmínek je uvedeno, že sankce za prodlení, byť jeden jediný den, je sankce ve výši trojnásobku pravidelné měsíční splátky. To znamená, že splněním této jedné sankce se splní ta druhá, podmínky té druhé sankce a je možné už druhý den de facto ten dům toho člověka prodávat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Popisuje praktiky poskytovatelů některých nebankovních půjček Daniel Hůle Z Člověka v tísni. Máte, Michale Mejstříku, když jste tady zmiňoval ten Navigátor bezpečného úvěru, jakous takous představu, jak vypadají ti příjemci úvěrů, kteří jsou vystaveni těm praktikám, o nichž mluvil Daniel Hůle?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
No tak typicky a nezřídka jsou to lidé, kteří jsou často opravdu ve špatné finanční situaci, nebo opuštění staří lidé, kteří v okamžiku, kdy je například navštíví takový podomní zprostředkovatel, tak to berou jako vítané zpestření a něco podobného jako když jsou zváni jak je to známo z těch podivných prodejů, když jsou zváni na nějaké nákupní...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Předváděcí akce, hm.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Turné a předváděcí akce, tak úplně stejným způsobem jsou oslovováni a získáváni, aby si půjčili před Vánocemi pro své děti i příbuzné a tak dále a oni to berou jako skutečně takovou nečekanou příležitost, že je někdo osloví a de facto emočně je to velice silné a přijímají to a neuvědomují si všechny ty důsledky, které tady zazněly, ale já bych jenom opravdu zdůraznil jeden vážný fakt, že v rámci toho celé, té celé skupiny nebankovních vlastně poskytovatelů je potřeba opravdu rozlišovat. Takže je tam opravdu ta skupina těch férových, regulovaných nebankovních půjček, které prostě jsou regulovány, jak už jsem tady zmiňoval přes různé leasingové a další asociace a pak je tam ta totálně neregulovaná skupina těch predátorů, nezřetelná, která neustále mění svá jména a těžko dohledatelná, kterou člověk může oslovovat různým způsobem, ale těžko se to přesně zachycuje, to přesně ta reálná šedá ekonomika. Takže uvnitř nebankovních půjček jsou jednak ti šedí a jednak ti féroví, ano. A je zajímavé, že...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ale převládá, když se podíváme na ta data, ještě jednou, ministerstva financí, která tady zmínil pan náměstek Pros, že to je vlastně 50 tisíc lidí, tak...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Početně je to opravdu velmi aktivní skupina, která vystupuje i elektronicky a zahlcuje zase další skupiny lidí například svými spamy, kdy jim nabízí ty rychlé půjčky, nečekané půjčky, konsolidace neférově používá například takových těch obratů, které jsou převzaty z insolvenčního zákona, to znamená skrývá se pod vlastně těmito věcmi, ale co je nejnebezpečnější, že tito lidé skutečně necílí na poskytnutí půjček, ale cílí spíše na úplně jiné krátké cesty zbohatnutí. Já bych ještě upozornil na jednu maličkost, že přece jenom díky třeba tomu tlaku toho našeho navigátora se část těchto vlastně šedých začala hlásit, dokonce mi začali psát a začala se hlásit, že se hlásí k těm principům, že by rádi přestoupili do té druhé skupiny těch regulovaných.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ono k tomu asi přispěje ten, ten návrh zákona. Ještě jednou se podívejme na ta data, 50 tisíc subjektů prakticky nekontrolovatelných a navíc je dohled rozdělen mezi více institucí, už tady zazněla Česká obchodní inspekce, na sjednavatele se nekladou žádné zvláštní nároky, takže úroveň služeb je často špatná, co hůř, počínání některých úvěrářů se dá označit přímo za klamavé praktiky. Byl jsem v průběhu víkendu zahlcen doslova mnoha e-maily od diváků, kteří popisují, že i část těch poskytovatelů nebankovních půjček, kteří spadají pod ten živnostenský zákon, tak má kriminální minulost. Pane náměstku, vy, jak daleko jste s přípravou toho zákona? Protože pokud se nemýlím, tak ten zákon chcete předložit v červnu do vlády.

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Přesně tak. První draft zákona je již připraven a v průběhu příštího týdne ho pošleme k připomínkám hlavním účastníkům trhu. Já bych jenom navázal na jednu věc, kterou tady zmiňoval profesor Mejstřík, a to se týká toho, jakým způsobem to nastavit nově, jak vyčistit ten trh. Tak jedním z předpokladů toho, aby to fungovalo, bude v zákoně nastavené takzvané přelicencování, kdokoliv bude chtít nově poskytovat tyto nebankovní půjčky, úvěry, tak bude muset projít procesem, kdy Česká národní banka vyhodnotí, jaké má předpoklady. A těch předpokladů tam bude samozřejmě nastaveno více, jedním z nich je odbornost, zvažuje se tam povinná maturita, potom určitá délka praxe, což je třeba příklad, který můžeme použít ze slovenské úpravy, na Slovensku mimochodem začne platit tento zákon od 1. dubna a je opravdu velmi přísný a dojde tam vlastně k regulaci těchto poskytovatelů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jakou budou mít praxi? Ta délka praxe je jak?

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Délka praxe tam je, kdo má maturitu 7 let, kdo má vysokou školu 3 roky, to je slovenská úprava. My jsme na začátku konzultací, samozřejmě to vyhodnotíme. Kromě té odbornosti tam budou samozřejmě i další předpoklady a požadavky na to, aby ten subjekt mohl fungovat na trhu...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nechce mi, ale, že vstoupím do vaší řeči...

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Ano?


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Věřit, jeden z diváků mi popsal příběh a není důvod mu nevěřit, že existují právě takoví poskytovatelé, kdy lidé, kteří je zastupují, nebo dokonce vlastní, tak mají kriminální minulost. Tam není podmínka nějakého čistého trestního rejstříku?

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Tak to je právě ten druhý požadavek, který tam budeme nastavovat, aby tam byl čistý trestní rejstřík, čistý podnikatelský rejstřík, další věc budou kapitálové požadavky, buď to může být nastaveno jako na Slovensku, kdy je povinnost mít určité základní jmění anebo povinné pojištění odpovědnosti za škodu. Všechny tyhle ty faktory vlastně povedou k tomu, aby došlo k radikální redukci těchto poskytovatelů a my počítáme...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čemu, čemu říkáte, ano ...

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Teď se k tomu...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Radikální redukce, jestliže teď jich máme 50 tisíc...

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Teď jich je přes 50 tisíc a my počítáme, že jich bude v řádech tisíců, maximálně do 10 tisíc. Na Slovensku odhadli, že po zavedení toho zákona dojde k redukci o 80 %, my počítáme, že v České republice to bude podobné.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pavle Uhle, podíváte-li se do těch připravovaných návrhů ministerstva financí, myslíte si, že ministerstvo má popsaná ta nejslabší místa, která se právě týkají těch, zabrání těch predátorských, zabrání tím predátorským metodám.

Pavel UHL, advokát, spolupracovník o. p. s. Člověk v tísni
--------------------
Ta nejslabší místa popsána má. Tam samozřejmě a zde bych rád navázal na pana náměstka, je potřeba tu regulaci doprovodit i nějakými pravidly, jakým způsobem se ten subjekt potom na trhu má chovat. Protože v současné době ta pravidla lze odvozovat pouze od těch nejobecnějších norem platného práva, to znamená od občanského zákoníku nebo norem upravujících podnikání. Ta regulace bude muset obsahovat, pokud má být účinná, pravidla, která stanoví přesně, co si ten subjekt může a co nemůže dovolit, jakým způsobem se na trhu může prosazovat, inzerovat, jaký typ sankcí může ukládat a podobně a pokud tato oblast bude dopracována a budou tato pravidla vskutku vynucována a to způsobem takovým, že se bude hodnotit i to chování toho subjektu za nějaké další časové období dozadu, tak potom je možné, aby ta regulace fungovala.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když tady opět naváži na vaše slova, tak Česká bankovní asociace upozorňuje na potíže v těch nebankovních úvěrech delší dobu. Náměstek výkonného ředitele asociace Jan Matoušek vysvětluje v rozhovoru pro Otázky, že nejde o snahu zlikvidovat konkurenci, ale kvůli potížím s nebankovními půjčkami se dostávají do problémů i banky. Tady jsou Matouškova slova.

Jan MATOUŠEK, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace
--------------------
No nás ta neutěšená situace na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů, kteří právě často jsou pachateli prostě predátorských a neetických praktik velmi, velmi trápí, protože není to jenom o tom, že by to poškozovalo image celého finančního trhu, ale je to přece i o tom, že všichni žijeme v téhle zemi a nepřejeme si, aby tady vznikalo tak velký sociální problém. A samozřejmě ty důsledky dopadají často i na naše klienty, protože typická situace je, kdy bohužel klient banky se dostane do nějakých potíží, například ztratí zaměstnání, onemocní a místo toho, aby se šel s bankou domluvit na tom, jakým způsobem ten úvěr bude splácet, tak si vezme úvěr u nějaké drobné nebankovní společnosti a tam právě začínají ty vážné problémy.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Argumentuje náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek. Pane náměstku, když říkáte, že odhad ministerstva financí je, že klesne počet těch subjektů, které poskytují nebankovní úvěry po vstupu v platnosti zákona, tedy po tom přelicencování z nějakých 50 tisíc na 5-10 tisíc, není to stále ještě mnoho? Protože vy jako ministerstvo čelíte odmítá..., odmítání České národní banky, která nechce, aby byl sjednocen ten dozor.

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
My si myslíme, že to je jakoby první krok, kdy dojde k přelicencování těch subjektů, dojde tam určitě k přirozenému úbytku, protože tyto subjekty vlastně neprojdou tím náročným sítem nastaveným zákonem a samozřejmě potom, když Česká národní banka bude řádně vykonávat dohled, bude chodit pořádně kontrolovat tyto poskytovatele, tak samozřejmě jedno z jejích oprávnění bude možnost odejmutí licence. Takže samozřejmě v nějakém střednědobém horizontu dojde určitě k nějaké redukci těchto poskytovatelů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Jestli mohu vstoupit s jednou věcí, ono i ten stávající zákon, který platí zhruba 5 let o spotřebitelském úvěru, má nastavené některé mechanismy, které se dříve běžně používaly a které přece jenom poněkud z toho trhu zmizely, například předražené telefonáty a podobně, jak je to v těch některých nabídkách. To znamená vlastně nedostanete žádnou půjčku a oni vydělávají na telefonátech, ale je největší problém je opravdu to vynucování, ano. To znamená, my máme řadu zákonů, ale neumíme vynucovat a druhá věc je prostě ty zákony postavit lépe.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale proto se na to ptám, jestli to může vyřešit dozor centrální banky a ten odpor je opravdu hlasitý a v minulosti právě centrální banka také svým odtažitým postojem umožnila, že nedošlo tady k přísnější regulaci toho systému nebankovních úvěrů. Já když se podívám na to, co nám odeslal a poslal do Otázek viceguvernér centrální banky Vladimír Tomšík, tak ten znovu zopakoval pro Otázky, že centrální banka je proti tomu návrhu zákona z dílny ministerstva financí, nebankovní poskytovatelé totiž nejsou subjekty, které by přijímaly vklady nebo spravovaly finanční prostředky veřejnosti a jejich úpadek by tedy neměl významnější důsledky pro finanční stabilitu České republiky. To je argument, vy pane náměstku, kroutíte hlavou. A ještě, ještě doplním to, co napsal Vladimír Tomšík: "Řešení vidíme pouze ve zkvalitnění distribuce finančních produktů. Konkrétně jako zásadní považujeme zpřísnění podmínek pro jednotlivé distributory a zprostředkovatele například požadavkem na splnění minimálních kvalifikačních předpokladů a dále zavedení jejich přímé odpovědnosti." Konec citátu. Tedy, rozumím-li tomu správně, argumentu centrální banky - zpřísněte si kvalifikační kritéria, udělejte ty věci, o nichž jste mluvil, ale nechte to pod Českou obchodní inspekcí.

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
To je dlouhodobý názor České národní banky, s kterým já určitě nesouhlasím. My, když jsme publikovali konzultační materiál, že chceme převést regulaci, dohled celého tohohle podnikání pod Českou národní banku, tak tam bylo zajímavé z těch reakcí, že s tím úplně všichni souhlasili - z účastníků trhu, z ochrany spotřebitele. Jedinou výjimkou byla právě Česká národní banka, která s tím nesouhlasila.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy se jim nedivíte, když jich bude 5 nebo 10 tisíc, jestli na to centrální banka bude mít kapacitu?

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Může jich být samozřejmě méně. Záleží, kolik subjektů projde tím přelicencováním, to jsou opravdu jenom naše hrubé odhady. My samozřejmě vytvoříme legislativní podmínky, aby Česká národní banka ten dohled mohla řádně vykonávat. A jak jsem zmínil, je celosvětový trend, aby prostě veškeré služby na finančním trhu vykonával jeden orgán. Buďto je centrální banka a nebo nějaká jiná instituce - FSY ve Velké Británii nebo jiné instituce. V České republice je to Česká národní banka, od roku 2006 opravdu dochází ke sjednocení celého dohledu na finančním trhu a jediná oblast, kde tento dohled není vykonáván centrální bankou, je právě oblast nebankovních poskytovatelů úvěrů. Takže...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nemáte, pánové, obavy...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Já bych jenom, já bych jenom ještě k tomu přidal jeden aspekt. Ona určitá míra regulace je také daná samoregulací, která je vlastně prostřednictvím právě členství v České leasingové a finanční asociaci, ano. Já jsem už upozorňoval, že část těch nebankovních subjektů, které jsou férové, jako jsou prostě ty skupiny jako Home Credit nebo Cetelem, které poskytují půjčky například v obchodních řetězcích a podobně, kde představují právě těch 80 miliard poskytnutých úvěrů, tak ty jsou regulovány a tam přeci jenom vůči této skupině platí ta seberegulace, to znamená, tam sice není regulace Českou národní bankou, ale tím, že se dodržují pravidla, tak přeci jenom tito vlastně poskytovatelé mají daleko přísnější předpisy pro svoje konání, takže...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane profesore a vy, vy rozumíte tomu odmítavému postoji centrální banky, který může přispět k tomu, že ten zákon neprojde sněmovnou a Senátem?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Já tedy znám tu situaci ze světa. Co se týče České národní banky, to je jiná situace. Ve světě obecně jsou tyto takzvané nebonitní spotřebitelské půjčky, protože často jsou opravdu, to jsou nebonitní klienti, oni to dávají úplně bez toho, tak jsou buď vylučováni, ale, ale často jsou regulováni teda ne jakoby bankovní regulací, ale pod dohledem centrální banky právě podle nějakého zákona. Takže například nedávno, jak víte, tak spotřebitelské půjčky poskytované Citibanky, Citibankou a jejím dceřinami, kami, byly předány právě jedné takové velké skupině, která vlastně nebankovním poskytovatelem spotřebních úvěrů. Takže takové to strukturování některých těch oblastí je běžné i ve světě. Ale obecně to spadá pod finanční regulaci. O tom není pochyb.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže pro vás je ten odpor centrální banky ne zcela pochopitelný, jestli to chápu?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Tak je pochopitelný, protože to je prostě celá řada nových činností, které samozřejmě v tuto chvíli Česká národní banka vůbec nezabezpečuje, ano.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pavle Uhle?

Pavel UHL, advokát, spolupracovník o. p. s. Člověk v tísni
--------------------
Pro mě to přirozeně pochopitelné také je, protože když si někdo může vybrat mezi tím, jestli má nebo nemá dělat nějakou práci, tak si prostě vybere tu, tu variantu, že ji dělat nemá. Nicméně, a to rozhodnutí, zda ta pravomoc se té bance dá nebo ne, by mělo být rozhodnutí politické. Kdybych to měl nějakým způsobem zarámovat hodnotově, tak my zde stojíme vlastně před úplně atypickou situací. Historicky vždycky platilo, že když někdo někomu půjčuje peníze, tak je jeho riziko, pokud mi tyto peníze někdo nevrátí. My jsme zde nějakým vývojem došli do situace, že někdo zde někomu půjčuje peníze a naopak jeho cílem je, aby ten člověk řádně nesplácel, protože on nenese to riziko, ten stát v podstatě ten jeho neúspěch sanuje. A já se domnívám, že ta regulace by to měla odstranit a když se třeba podíváme na příbuzná odvětví, tak například v oblasti pojišťovnictví taky byla zaváděna v posledních 10 letech regulace, zejména v důsledku implementace evropských norem a tento trh se výrazně zlepšil, pročistil a jeho kvalita stoupla a na tom se shodují jak poskytovatelé služeb, tak příjemci těch služeb. Domnívám se, že není důvod, abychom i v této oblasti, která je v podstatě v současný době jediná zásadně neregulovaná oblast, kde stát a společnost v konečném důsledku nesou důsledky podnikatelských selhání jednotlivých subjektů, tak je to potřeba podle mě zregulovat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy už jste zmínil i, i evropské právo. V tom zásadním zákoně, který tady chystá ministerstvo financí, tak je zohledněno to, že by měl v sobě mít ten, ta právní norma by v sobě měla mít novou evropskou směrnici o hypotékách, protože to má být součástí té právní normy. Ale ta nová právní úprava se dostává pod časový tlak, protože Česko kvůli pomalé přípravě zákona o spotřebitelských úvěrech podle všeho nestihne včas promítnout do svého práva novou evropskou směrnici o hypotékách. Česká bankovní asociace se proto obává možných komplikací a tady jsou znovu slova Jana Matouška.

Jan MATOUŠEK, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace
--------------------
Ten zákon není jenom o regulaci a dohledu nad nebankovními poskytovateli úvěrů, on taky transponuje evropskou hypoteční směrnici a tam se obáváme, že ministerstvo má poměrně zásadní zpoždění, protože ten obsah směrnice je známý už dva roky a pokud prostě Poslaneckou sněmovnou a vůbec parlamentem projde někdy na konci tohoto roku, tak banky potřebují minimálně 6 měsíců, ne-li delší období, aby mohly zapracovat celou řadu změn, které ta hypoteční směrnice přináší. To je o komplexní změně hypotečního trhu, distribuci produktů, změnách všech smluv, změnách v IT bank. A to za 3 měsíce, které budou zbývat do doby, kdy by měla směrnice nebo ten zákon u nás začít platit, není možné stihnout bez toho, že by bylo ohroženo poskytování hypoték klientům v nějakém období. To je věc, kterou bychom určitě nechtěli a kterou by naši klienti zcela jistě neocenili.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dodává Jan Matoušek z České bankovní asociace. Pane náměstku, nakolik jste si na ministerstvu toho rizika vědomi, že se to zkrátka nestihne, protože ta norma, o níž se bavíme, která se bude týkat nebankovních spotřebitelských úvěrů, tak má v sobě právě tu evropskou směrnici a nestihneme ji včas přijmou?

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
Já bych neříkal, že to nestihneme přijmout, protože ta doba pro transpozici, pro implementaci této směrnice je do 21. března 2016, do příštího roku a ministerstvo financí, ne, že by dva roky tady nic nedělalo, není to pravda, vyvíjí určitě maximální úsilí, aby se nám to podařilo včas implementovat. Teď se k tomu samozřejmě přiřadila ta regulace nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Takže tam může dojít k drobnému zpoždění, ale jenom z toho důvodu, že tam proběhne určitě velká diskuse s centrální bankou.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To drobné zpoždění znamená kdy? Protože když se chcete dát zákon v červnu na vládu, pak Poslanecká sněmovna, Senát, podpis prezidenta, tak kdy myslíte, že vstoupí v platnost celá ta...

Martin PROS, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy /ČSSD/
--------------------
My doufáme, že stihneme ten termín do konce března příštího roku.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A může to způsobit, pane profesore Mejstříku, ty problémy na tom hypotečním trhu, jak na to upozorňuje bankovní asociace?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, FSV UK, garant projektu Navigátor bezpečného úvěru
--------------------
Tak je pravdou, že na tom hypotečním trhu tam opravdu je potřeba té implementace té směrnice. Ale já skutečně z toho, co tady slyším a celkem ty procesy vnímám, tak ministerstvo financí to dotáhne do konce, pokud se vlastně na straně poslanců neobjeví nějaké zásadně negativní hlasy. Ale já myslím, že to jsou směrnice, o kterých tady hovoříme, které jsou všeobecně jaksi vnímány jako potřebné a přijatelné, takže já ten hlas kolegy Matouška vnímám spíš jako hlas urgentnosti a vnímat, že tento zákon je potřeba včas dotáhnout. Takže já z tohoto hlediska prostě ne, že bych to podceňoval, ale právě naopak. Já bych tomu přikládal větší význam, ale vedle té regulace, abychom tady opravdu nezapomněli, regulace je jedna věc, jo, ale média a koneckonců činnost, o které tady hovoříme, je také hrozně důležitá věc, protože ti spotřebitelé, o kterých tady hovoříme, že jsou často tím cílem těch nekalých predátorů, těch poskytovatelů, ty vlastně je hrozně těžké vychovávat a proto víte, že jsou třeba takové docela vtipné kampaně Blbá blondýna a tak dále, které se snaží nějakou tou lidovou formou je oslovit, protože nejtěžší je se k takovýmto lidem dostat. Já se obávám, že náš pořad tito spotřebitelé opravdu nesledují.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To byste se divil. Michal Mejstřík, ekonom, další host Otázek, děkuji i náměstkovi ministra financí Martinu Prosovi a advokátovi Pavlu Uhlovi, že přijali pozvání. Těším se opět na shledanou. Díky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.