CZ EN

Rozhovor s Lukášem Wagenknechtem o rozvoji jaderné energetiky

Zdroj: Lidové noviny | 19.3.2015 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 16 | Autor: Jan Žižka

Garantovat cenu elektřiny z budoucích atomových bloků dlouho dopředu by bylo příliš riskantní, říká první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht, který je také členem dozorčí rady ČEZ. Nebylo by to podle něj férové vůči zákazníkům.


* LN Ministerstvo financí – stejně jako celá vláda – prohlašuje, že je pro rozvoj jaderné energetiky. Ale také čelíte kritice, že ve skutečnosti nechcete stavbu nových bloků podpořit...

Vláda tento týden projednávala návrh akčního plánu rozvoje jaderné energetiky, který připravilo naše ministerstvo společně s ministerstvem průmyslu. Důležité je, že tu existuje politická shoda – a to i na té nejvyšší úrovni, že hodláme v rozvoji jaderné energetiky pokračovat a stavět nové bloky – ať už v Dukovanech, nebo v Temelíně. Musíme zajistit energetické potřeby státu. Také z hlediska firmy ČEZ jde o strategické rozhodnutí, které jí zajistí budoucnost. Teď je nutné posunout se dál.

* LN Ale ty nové bloky by měly být postaveny až někdy ve třicátých letech tohoto století. Nebude to vládu svádět k dalšímu odkládání příslušných rozhodnutí?

Stavba jaderného bloku je dlouhodobou záležitostí. Rozhodnutí o tom, jak dál v jaderné energetice, tedy musí padnout v dohledné době. Pokud je tu shoda, že se mají stavět minimálně jeden nebo dva další jaderné bloky, musíme nyní najít vhodnou formu, jak to udělat. Akční plán zmiňuje tři možné varianty – nové bloky může stavět sám ČEZ, externí dodavatel nebo nějaký nový státní podnik. My preferujeme první variantu, aby celá stavba byla pod kontrolou ČEZ a v jeho vlastní režii. A státní podnik by znamenal přílišnou zátěž pro státní rozpočet.

* LN Bude vláda ochotna garantovat cenu elektřiny z budoucích jaderných bloků – tedy takzvaný contract for difference podle britského vzoru?

Pokud bychom poskytli podobný contract for difference nějaké externí firmě, což je ta druhá zmiňovaná varianta, bylo by to velmi riskantní. I když víme, že se některé státy touto cestou vydaly. Jde totiž o to, aby byla cena elektřiny férová vůči zákazníkům. Nikdo přitom neví, co bude za patnáct nebo více let a jaké pak budou ceny. Nechceme, aby se nám stalo něco podobného jako v případě solárních elektráren – tedy že vláda nebo parlament nějak rozhodnou, ale po čase se ukáže, že ceny se dostaly někam úplně jinam.

* LN V případě první varianty, kterou preferujete, ale také máte dvě možnosti. Buď bude investovat sám ČEZ, nebo jeho dceřiná společnost. Do ní by pak mohly vstupovat jako spolumajitelé další firmy? Třeba i dodavatel technologie?

ČEZ byměl mít ideálně stoprocentní kontrolu. Tato společnost má svoje vlastní zdroje. Vydělává poměrně hodně peněz, které může sama investovat. Je to podle mě nejbezpečnější cesta, díky níž se můžeme vyhnout přílišné zátěži pro státní rozpočet i udělování sporných garancí.

* LN Ministerstvo průmyslu se zatím spíše přiklánělo k tomu, že by mohla vzniknout dceřiná společnost ČEZ, do které by vstoupily i další firmy.

Může to být téma k další diskusi. Může se objevit nějaký přesvědčivý argument, že bude dobré, když tam vstoupí ještě někdo další. Ale rozhodně by ČEZ měl mít majoritní kontrolu. Je tu ještě jeden důvod, proč chceme jít právě touto cestou. Ve společnosti ČEZ je hodně zkušených lidí, kteří jaderné energetice rozumí. Česko je i ve světovém měřítku poměrně unikátní, v tomto oboru jsme fakt dobří. Nechceme tyto lidi ztratit, nechceme, aby odcházeli. Je třeba dát jasný vzkaz, že chceme své know-how v jaderné energetice udržet.

* LN Nehrozí ta ztráta know-how už kvůli tomu, že se celý proces stavby dalších bloků odkládá – minimálně oproti původním představám z doby zrušeného temelínského tendru?

Jestliže si dnes řekneme, že půjdeme cestou rozvoje jaderné energetiky, tak ty odborníky udržíme.

* LN I když to bude na dlouhé lokte?

Úplně to tak nebude, na rozvoji jádra budeme pracovat už nyní. Budou zahájeny přípravné práce, projektové práce a tak dále. I když budou nové bloky v Temelíně nebo Dukovanech stát až po roce 2030, neznamená to, že se do té doby nebude nic dít. Jde o mimořádně velkou a technologicky náročnou stavbu, nevím o větší v téhle republice. A příprava bude kontinuálně běžet.

* LN Ještě se vrátím k tomu takzvanému contract for difference, systému garantovaných cen. Je to možná varianta?

Je to možná varianta, ale námi preferovaná není. Také premiér Bohuslav Sobotka se už dříve vyjádřil, že ji nepreferuje.

* LN Ale i ČEZ dává celkem jasně najevo, že investovat do nových jaderných bloků bez nějaké garance by bylo příliš velké riziko. To by se asi nejdřív musely zásadně změnit poměry na trhu.

To je spíše otázka na generálního ředitele Daniela Beneše, na vrcholový management ČEZ. Je na nich, aby nám popsali rizika jednotlivých variant a aby nám poskytli příslušné podklady.

* LN Nicméně předpokládáte, že bude možné, aby ČEZ stavěl bez garance?

Ano, je to námi preferovaná varianta.

* LN Společnost ČEZ musí do poloviny roku rozhodnout o tom, zda prodá, či neprodá elektrárnu Počerady těžařské firmě Czech Coal Pavla Tykače. Jak by měl podle vás ČEZ rozhodnout?

Tuto záležitost řeší představenstvo ČEZ a mou osobní prioritou jako člena dozorčí rady je, aby chystané rozhodnutí bylo maximálně ekonomicky výhodné pro firmu i pro stát. Na jednání dozorčí rady budu samozřejmě požadovat konkrétní čísla. Předpokládám, že nám představenstvo předloží varianty, které přicházejí v úvahu, a s nimi spojená rizika.

* LN Jaké je v tomto případě stanovisko ministerstva financí, které zastupuje stát – tedy většinového akcionáře ČEZ?

To, co jsem vám řekl, je můj osobní postoj člena dozorčí rady. Ministerstvo financí nemůže předem diktovat, jaké byměly být závěry. Žádný akcionář ani nemůže přímo zasahovat do samotného řízení firmy už proto, že by to bylo na úkor ostatních akcionářů. Za řízení společnosti ČEZ nese odpovědnost její management a dozorčí rada má jeho činnost dozorovat, kontrolovat, jak management pracuje. Ministerstvo financí není tím, kdo přímo řídí ČEZ.

* LN Zaslechl jsem spekulaci, že vedení ČEZ už v případě Počerad čeká jenom na vyjádření ministra financí Andreje Babiše. Takže takhle to není?

Ne. Návrhy předloží představenstvo a my jako členové dozorčí rady je musíme posuzovat jako řádní hospodáři – to znamená, že rozhodnutí musí být to nejlepší z ekonomického hlediska. Každý z nás za své rozhodnutí odpovídá celým svým majetkem. Zásadní záležitosti, o kterých rozhodují akcionáři, se projednávají na valné hromadě. Prodej počeradské elektrárny není ten případ.

* LN V dozorčí radě ČEZ jste tři čtvrtě roku. Jak vnímáte její fungování?

Je to určitě zajímavá zkušenost. Mám také zkušenosti z fungování dozorčích rad i orgánů jiných společností. Zajímavá, ale pro mě pořád nepochopitelná věc je, jak se člen dozorčí rady ČEZ dostává k informacím. Neříkám tím, že bychom přístup k informacím neměli. Ale oproti jiným firmám je to hodně odlišné. Když potřebuji nějaký podklad, musím jít do zvláštní místnosti, takzvané studovny, a tam si dělám zápisky z počítače. Předtím musím o ty podklady požádat e-mailem a na základě toho mi je do studovny nahrají. V té místnosti jsou zatmavená okna, je to hodně specifický režim.

* LN Je to odůvodněné?

Já to opravdu dodnes nechápu. Spíše je to otázka na management, proč cítí strach dávat členům dozorčí rady dokumenty přímo do ruky. Osobně mám přitom prověrku na stupeň tajné. Nevím, jestli ČEZ je tak specifická společnost, jiná než všechny ostatní na světě. Jsem dost vytížený člověk, takže do studovny musím buď večer, nebo o víkendu. Avtipné je, když vám dají třeba dokument v albánštině. To už se dá přirovnat k obstrukci.

* LN Řešíte s managementem ČEZ nějakou změnu tohoto režimu?

Byly kolem toho velké debaty, dozorčí rada loni odhlasovala určitý postup. Jeho součástí byla změna jednacího řádu. Původně bylo dokonce nutné hlasovat o tom, jestli nějaké podklady vůbec dostanete, nebo ne. Ale myslím, že efektivnější by byl standardní postup – stejný jako všude jinde. Když potřebuji dokumenty z jiné firmy, kde jsem v jejím orgánu, přinesou mi je v zapečetěné obálce na ministerstvo financí, proti podpisu mi je předají, já si je tady prostuduji, vše je efektivnější.

* LN Občas zaznívá názor, že by ministerstvo financí mělo aktivněji vykonávat roli majoritního akcionáře. Více hlídat, jak funguje ČEZ... Co si o tom myslíte?

Já si pořád myslím, že tu jsou určité standardní mechanismy. V dozorčí radě máme jasně definované role. Vše je podle mě spíše o tom, aby tam byli lidé, kteří rozumějí příslušné agendě. Myslím, že rozumímúčetnictví a auditu, v tom vidím svoji roli. Jde o to, mít tam kompetentní odborníky, a ne lidi, kteří jsou tam kvůli chlebíčkůmnebo nějaké jiné výhodě. To je celé.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář