CZ EN

Dohoda Vlády ČR s Českou národní bankou

Vláda ČR a Česká národní banka se dnes dohodly na souboru opatření, jejichž cílem je zamezit nežádoucím dopadům operací veřejného sektoru na devizový trh a následně na makroekonomickou stabilitu ČR.

ČNB a vláda se dohodly, že měnové konverze finančních toků mezi ČR a orgány EU budou nadále v maximální možné míře probíhat mimo devizový trh. Vláda zajistí, aby žádné orgány v její působnosti neprováděly konverze přílivu prostředků z EU na trhu, ani žádné zajišťovací či spekulativní operace s dopadem na devizový trh. Dále nebude docházet k žádným konverzím privatizačních příjmů vlády na devizovém trhu. Tyto příjmy budou uloženy buď na devizovém účtu u ČNB nebo spravovány v cizích měnách jako rezerva pro důchodovou reformu.

Pokud bude MF ČR v následujících letech emitovat dluhopisy denominované v cizí měně, budou tyto zajištěny proti kurzovému riziku tak, aby neměly dopady do kurzového vývoje.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MFČR

Dokumenty

Soubor opatření, jejichž cílem je zamezit nežádoucím dopadům operací veřejného sektoru na devizový trh a následně na makroekonomickou stabilitu ČR.

Předkládací zpráva pro jednání vlády (.PDF, 51 kB)

k Dohodě Vlády ČR s Českou národní bankou - při řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu

Společná dohoda vlády ČR a ČNB (.PDF, 62 kB)

Vláda ČR a ČNB, vědomy si společné odpovědnosti za kurzový vývoj, dohodly se na následujícím souboru opatření, jejichž cílem je zamezit nežádoucím dopadům operací veřejného sektoru na devizový trh a následně na makroekonomickou stabilitu ČR:

  • Příliv finančních prostředků z EU
  • Privatizační příjmy
  • Emise vládních dluhopisů v cizí měně

Dokument schválený vládou dne 9. dubna 2008.

Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu (.PDF, 95 kB)

  1. Úvod do problému
  2. Finanční toky mezi ČR a EU – popis problému
  3. Budoucí privatizační příjmy – popis problému
  4. Další související otázky

Dokument schválený vládou dne 9. dubna 2008.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář