CZ EN

Skupina expertů navrhla novou koncepci zdanění příjmů

Expertní skupina pro otázky nové koncepce zdanění příjmů a majetku dokončila svůj úkol ve lhůtě stanovené do 31. července 2006 a předala  výsledný materiál ministru financí Bohuslavu Sobotkovi.

Zadáním ministra financí bylo kriticky zhodnotit současný stav systému a navrhnout optimální změny, nebo založit zcela novou koncepci uplatnění přímých daní. Jako priority ministr financí vymezil nutnost dosáhnout spravedlnosti a jednoduchosti zdanění příjmů a majetku poplatníků, aniž by změny systému vyvolaly snížení příjmů veřejných rozpočtů. Hlavním cílem expertní skupiny bylo vypracování materiálu ve formě věcného návrhu zákona obsahujícího řešení problematiky zdanění příjmů a majetku, který by přinášel zjednodušení zákona o daních z příjmů proti současnému stavu, umožnil snížení administrativních nákladů správce daně a nákladů vyvolaných na straně daňových poplatníků, a měl pozitivní dopad na hospodářský růst české ekonomiky.

Expertní skupina, koordinovaná náměstkyní ministra financí Danou Trezziovou, se skládala ze zástupců Ministerstva financí, Úřadu vlády České republiky a Kanceláře prezidenta republiky, akademické obce, odborů, daňových poradců, podnikatelské veřejnosti a dalších předních tuzemských odborníků na daňovou problematiku.

Ministerstvo financí upozorňuje, že zveřejněný materiál není jeho stanoviskem, ale nezávislým odborným názorem skupiny expertů. V plném znění zveřejnilo Ministerstvo financí výstupní materiál expertní skupiny na svých internetových stránkách a na internetových stránkách české daňové správy.

Po zveřejnění vyzývá Ministerstvo financí širokou i odbornou veřejnost, aby se ke zpracovanému materiálu vyjádřila nejpozději do 15. listopadu 2006. Tento materiál a následná veřejná diskuse by měly vést k vypracování nové legislativy v oblasti zdanění příjmů a majetku.

Výstupní materiál expertní skupiny (.PDF, 648 kB)
  • (Problematika vymezení daňově relevantních výnosů a nákladů u právnických osob. Speciální aspekty zdaňování právnických osob. Zdaňování fyzických osob. Zdaňování majetku.)
Výstupní materiál expertní skupiny - přílohy č. 1 - 6 (.PDF, 1409 kB)
  • (Kontext práce expertní skupiny. Vstupní zadání expertní skupině. Budoucí vývoj zdanění příjmů a majetku. Struktura daňového systému se zaměřením na zdanění příjmů a majetku. Členění podniků vycházející ze zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání v platném znění. Studie, American Chamber of Commerce.)

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář