CZ EN

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2005

V pořadí již třetí zprávu o vývoji finančního trhu zveřejnilo dnes Ministerstvo financí ČR. Analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého roku a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. "Objem úspor českých domácností stále roste, ale výrazně pomaleji než zadluženost českých domácností," připomíná jedno ze základních zjištění náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Zadlužení domácností ke konci roku 2005 činilo 416 mld. Kč a odráží především řešení bytové situace. Ve srovnání s původními členy EU (EU-15) je sice zadlužení domácností stále poměrně nízké, ale prudké tempo nárůstu spotřebitelských úvěrů je varující. "Postupně roste počet těch, kteří mají se splácením problém a u úvěrů v hotovosti se s problémy potýká až pětina příjemců," varuje Tomáš Prouza.

Stejně jako v předcházejících letech docházelo k přesunu vkladů obyvatel od klasických bankovních depozit k sofistikovanějším finančním produktům. Například objem investic v podílových fondech se meziročně zvýšil o 56 mld. Kč, tedy o plnou třetinu. "Ti, kteří spoří, se snaží využívat různorodé finanční produkty. Společně s nárůstem vkladů do penzijního připojištění to vnímáme jako snahu občanů nespoléhat se při zajištění své budoucnosti pouze na stát, což je pozitivním signálem pro ekonomické reformy," dodává Tomáš Prouza. 

Koncem minulého roku se Ministerstvo financí v souladu s vládním zadáním začalo intenzivněji zabývat finančním vzděláváním. "Finanční vzdělávání chápeme jako jednu z priorit ministerstva financí, jako jednu z nejlepších cest k posílení transparentnosti na finančním trhu a jako důležitý nástroj ochrany spotřebitele. Vzdělaný a informovaný klient je odolnější vůči neúměrnému zadlužení a je schopen zvažovat své finanční potřeby v dlouhodobém horizontu," říká Tomáš Prouza. Aktivity v oblasti finančního vzdělávání tak navazují na diskusi o ochraně spotřebitele na finančním trhu, kterou ministerstvo zahájilo v minulém roce a která vedla k řadě pozitivních změn, včetně rušení některých bankovních poplatků, přijetí kodexů chování a informování v oblasti bankovnictví a úvěrů na bydlení, a obecně zvýšení pozornosti poskytovatelů finančních produktů a služeb vůči potřebám spotřebitele.

Rok 2005 se rovněž nesl ve znamení intenzivní práce na novele zákona o kolektivním investování a novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu, které nabyly účinnosti začátkem roku 2006. "Tyto novely jednak rozšiřují portfolio regulovaných produktů, které mohou zákazníkům nabízet investiční společnosti, jednak úpravou vzájemného uznávání prospektu cenného papíru umožňují přeshraniční nabízení cenných papírů v rámci Evropské unie. Mnoho pozornosti bylo loni věnováno také přípravě sloučení dohledu nad finančním trhem," komentuje novou legislativu Tomáš Prouza.

 

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář