CZ EN

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005

Ve Zprávě o vývoji finančního trhu v roce 2005 (dále jen „Zpráva“) byly na základě připomínek veřejnosti, za které tým analýz finančního trhu děkuje, provedeny následující opravy:

  1. 29.6.2005, str. 8, (kapitola 4. Struktura úspor domácností)

Druhý odstavec byl opraven následovně:

    • České domácnosti na konci roku 2005 disponovaly úsporami ve výši 1 807,22 mld. Kč (původně 1 859 mld. Kč). Přes dílčí změny ve struktuře úspor domácností přetrvává výrazná převaha úspor v bankovních depozitech. Podíl termínovaných vkladů na celkových úsporách zaznamenal meziroční pokles o cca 3 % (původně 4 %) v důsledku nízkých úrokových sazeb. Přesto celkové vklady (termínované, netermínované a vklady v cizí měně) představují stále podíl cca 52 % (původně 55 %) z hlediska celkových úspor. Největšího podílu cca 29 % (původně 40 %) na celkovém meziročním nárůstu zaznamenaly netermínované vklady (původně podílové fondy), naopak pokles zaznamenaly vklady v cizí měně.

 

Výše uvedené opravy byly rovněž zohledněny v grafu č. 2 a v souhrnu roční zprávy.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář