CZ EN

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005 - STRUČNÝ SOUHRN

Tento materiál je stručný souhrn Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2005. Zpráva shrnuje nejdůležitější události roku 2005 a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Ve Zprávě o vývoji finančního trhu v roce 2005 (dále jen „Zpráva“) byly na základě připomínek veřejnosti, za které tým analýz finančního trhu děkuje, provedeny následující opravy: 1) 29.6.2005, str. 8, (kapitola 4. Struktura úspor domácností) - 2. odstavec. Opravy byly rovněž zohledněny v grafu č. 2 a v souhrnu roční zprávy.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář