CZ EN

Informace GŘC o záložním postupu při zahájení a ukončení dopravy - v případě nedostupnosti EMCS (systém k přepravě zboží podléhajícího spotřební dani v EU)

Záložní postup při zahájení a ukončení dopravy

V případě nedostupnosti systému EMCS (systém k přepravě zboží podléhajícího spotřební dani v EU) je nezbytné:

1. v případě zahájení dopravy použít záložní průvodní doklad (záložní e-AD) - viz. příloha 1

Vyplněný záložní průvodní doklad musí odesílatel před zahájením dopravy předložit celnímu úřadu místně příslušnému místu odeslání, který přepravě přidělí záložní ARC kód. Až následně může být doprava zahájena.

2. v případě ukončení dopravy použít záložní oznámení o přijetí - viz. příloha 2

Vyplněné záložní oznámení o přijetí musí příjemce po ukončení dopravy předložit celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí. K záložnímu oznámení o přijetí přiloží příjemce stejnopis elektronického průvodního dokladu (e-AD).

Kontakt: Ing. Pavlína Mauerová, mobil: +420 724 496 282

Zdroj: Generální ředitelství cel

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář