CZ EN

Veřejná diskuse č. II/2008 – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu

25. srpna 2008 – 30. září 2008

Účelem předkládaného konzultačního materiáluzpracovaného Ministerstvem financí je reagovat na současnou českou právní úpravu v oblasti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu, která je podle názoru MF i řady dalších subjektů z mnoha důvodů nevyhovující. Na nesoulad české úpravy s evropským právem upozorňují ve svých konvergenčních zprávách také Evropská komise a Evropská centrální banka.

Ministerstvo financí vydává tento konzultační materiál s cílem iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky od účastníků trhu, České národní banky, ostatních dotčených resortů, profesních asociací a odborné i laické veřejnosti k této problematice a zároveň získat relevantní podklady pro vypracování dopadové studie (RIA), která by měla být zpracována do konce roku 2008. Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky ani žádné návrhy legislativních úprav.

Struktura konzultačního materiálu je následující:

 • Kapitola 1: Úvod
 • Kapitola 2: Shrnutí současného stavu a identifikace možných nedostatků
 • Kapitola 3: Budoucí systém (mimosoudního) řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančního trhu v ČR
 • Kapitola 4: Působnost a řízení před institucí mimosoudního řešení sporů
 • Kapitola 5: Financování
 • Kapitola 6: Organizační struktura instituce mimosoudního řešení sporů
 • Kapitola 7: Přehled otázek kladených v materiálu
 • Příloha č.1: Přehled vybraných zahraničních úprav – instituce mimosoudního řešení sporů
 • Příloha č.2: Přehled evropských předpisů dotýkajících se mimosoudního řešení sporů a stížností

Ministerstvo financí uvítá nad rámec odpovědí na otázky i jakékoli další připomínky či komentáře k předloženému materiálu.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 30. září 2008.

Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu: mrs@mfcr.cz , popřípadě písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 11810 Praha 1, a to vždy s označením „Mimosoudní řešení sporů“.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

 • Lukáš Vacek, odd. Ochrana spotřebitele na finančním trhu, odbor Legislativa finančního trhu, lukas.vacek@mfcr.cz , tel.: +420 25704 2995, fax:+420 25704 2294
 • Alice Štěpánová, odd. Ochrana spotřebitele na finančním trhu, odbor Legislativa finančního trhu, alice.stepanova@mfcr.cz , tel.:  +420 25704 2892, fax:+420 25704 2294

 

Vyhodnocení veřejné diskuse

Ministerstvo financí dne 1.12.2008 publikovalo materiál vyhodnocující veřejnou konzultaci k problematice - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu, která probíhala od 25. srpna 2008 – 30. září 2008. Konzultační materiál poskytl prostor pro diskusi k problematice, která pro MF představuje jeden ze základních nástrojů realizace politiky ochrany spotřebitele na finančním trhu. Cílem veřejné konzultace bylo zmapovat pohledy a názory odborné veřejnosti na tuto oblast a získat relevantní podklady pro vypracování dopadové studie.

Zdroj: MF - Odbor 35 - Legislativa finančního trhu, odd.Ochrana spotřebitele: Vyhodnocení veřejné konzultace - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu (publikováno 12/2008)       

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.