CZ EN

Pilotní projekt - Zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů 2008/2007

Spolupráce institucí na základě usnesení vlády č. 879 ze dne 13. srpna 2007 týkající se zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.

Rok 2008

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí publikovalo v dubnu 2008 materiál Veřejná diskuse č. I/2008 - Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem (Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem, jehož součástí je vedle samotného věcného řešení, návrhu budoucí právní úpravy, i Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace). Vypořádání připomínek k věcnému záměru zákona o dohledu nad finančním trhem proběhne v průběhu června, následně bude uveřejněno na webových stránkách Ministerstva financí.

Český statistický úřad

Český statistický úřad otevřel v lednu 2008 veřejnou diskuzi "k výchozímu konzultačnímu materiálu k přípravě návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011". Diskuze byla ukončena ke konci února 2008. Nyní probíhá její vyhodnocení. Veřejnost bude seznámena s podrobným vyhodnocením celé diskuze a jejím přínosem pro návrh zákona během června 2008.

Rok 2007

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí publikovalo v říjnu 2007 k veřejné diskuzi Veřejná diskuse č. II/2007 - Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem. V prosinci 2007 bylo provedeno zhodnocení průběhu této první veřejné diskuze. Příprava věcného záměru zákona ze strany ministerstva dále pokračuje. V první polovině května 2008 bude věcný záměr zákona předložen široké veřejnosti k již druhé veřejné diskuzi.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra předložilo v říjnu 2007 k veřejné diskuzi materiál "Národní akční plán boje proti terorismu". Materiál byl na základě došlých připomínek veřejnosti a ostatních resortů dopracován a předložen vládě, která jej na svém jednání dne 11. února 2008 schválila.

 


 

Související informace:

Ministerstvo vnitra, s přispěním dalších úřadů, zahájilo v roce 2007 celou řadu projektů, které by měly vést k odstranění byrokratické zátěže a nadbytečné regulace našeho života. Úspěšnost těchto záměrů by byla významně podpořena tím, že byste se s námi podělili o své negativní zkušenosti s tím jak vám stát reguluje život, jak vám zasahuje do osobního života nebo života vašich blízkých, do vaší práce, podnikání i do všech ostatních činností, které jsou pro váš život důležité.

Pokud Vám zákon nebo jiný právní předpis způsobuje nadměrné administrativní potíže, nutí Vás vynakládat více prostředků než by bylo nutné, text předpisu je nejasný, komplikovaný a nesrozumitelný, řešení je třeba hledat v mnoha předpisech současně, různé právní předpisy si odporují apod., neváhejte, a napište nám svůj názor a svoje zkušenosti do připraveného dotazníku.

Váš názor je pro nás důležitý. Na základě Vašich podnětů můžeme přistoupit k přehodnocení problematických právních předpisů. Cílem iniciativy, která nese název „Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR“, je odhalit existující problémy a řešit je např. tím že se sníží byrokratická zátěž občanů, podnikatelské sféry, neziskových organizací a dalších skupin a že se především celkově zjednoduší a zkvalitní právní prostředí v České republice. Důležitost kvality právních předpisů pro další rozvoj naší země si uvědomujeme čím dál více. Jak napovídají zahraniční zkušenosti, zlepšení právního prostředí se projeví úsporami ve veřejném i soukromém sektoru, a ve svém důsledku i posílením výkonnosti hospodářství a zvýšením konkurenceschopnosti.

K pilotnímu projektu „zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů “ Odkaz na externí web vypracovalo Ministerstvo vnitra anketu pro veřejnost, která je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra formou on-line formuláře. Výstupy z této ankety budou sloužit k vyhodnocení pilotního projektu.

  • Úvodní slovo
  • Průvodce dotazníkem
  • Dotazník
  • Vyhodnocení iniciativy „Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR“ k 31. 12. 2007

O jejím průběhu a výsledcích bude vláda informována prostřednictvím hodnotící zprávy. Pro zprávu budou využity i další veřejné diskuze k jiným materiálům, které probíhají, či jsou plánovány dalšími resorty.

Pilotní fáze spolupráce mezi ministerstvy skončí v prosinci 2008.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.