CZ EN

Veřejná diskuse č. V/2006 - MiFID (IV.): Požadavky na organizaci a provoz

18. prosince 2006 - 8. ledna 2007

Informace k průběhu veřejné diskuse:

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu připravilo čtvrtý z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích s finančními nástroji tzv. MiFID a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál je věnován požadavkům na organizaci a provoz (celek D). Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky. Návrh je tedy formulován jako strukturované východisko pro komplexní diskusi na téma pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům. Na základě výsledků diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

 • Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 8. ledna 2007.
 • Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu mifid@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu
  Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „MiFID – CELEK D“.
 • Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:
  Michal Franěk
  , odd. Kapitálový trh, odbor Legislativy finančního trhu,
  e-mail: michal.franek@mfcr.cz, tel. + 420 257 04 33 29, fax +420 257 04 22 94
  Jan Šovar, odd. Kapitálový trh, odbor Legislativy finančního trhu,
  e-mail: jan.sovar@mfcr.cz, tel. +420 257 04 29 25, fax +420 257 04 22 94

Konzultační materiál ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál je věnován požadavkům na organizaci a provoz (celek D). Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky. Návrh je tedy formulován jako strukturované východisko pro komplexní diskusi na téma pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům. Na základě výsledků diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

Tento materiál vychází ze stavu ke dni 15. prosince 2006.

Konzultační materiál má tyto kapitoly:

 • Řídící a kontrolní systém – obecně
 • Řídící a kontrolní systém
 • Řízení střetu zájmů
 • Outsourcing
 • Ochrana majetku zákazníka
 • Pravidla archivace a uchování dat

Zdroj: Ministerstvo financí, Odbor Legislativy finančního trhu


 

Související informace:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář