CZ EN

Konzultační materiály k MiFID a jednání s profesními sdruženími na finančním trhu

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu publikovalo dne 18. prosince 2006 poslední z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích finančních nástrojů tzv. MiFID. Tyto materiály popisují tematické okruhy, které se týkají tržní infrastruktury a požadavků na organizaci a provoz obchodníka s cennými papíry.

V návaznosti na publikaci posledních ze série analytických dokumentů zorganizovalo dne 19. prosince 2006 Ministerstvo financí pro profesní sdružení působící na finančním trhu informativní jednání, jehož obsahem byla prezentace aktuálního stavu transpozice těchto směrnic a informace o dosavadním průběhu veřejných konzultací k tomuto tématu. Byly také prezentovány koncepční změny, které transpozice MiFID přinese a jejich očekávané dopady na fungování kapitálového trhu v České republice. Vzhledem k širokému rozsahu problematiky byla zdůrazněna potřeba intenzivní spolupráce mezi ministerstvem financí, ČNB a profesními sdruženími v průběhu celého procesu transpozice.

Pro přípravu transpozice MiFID zvolilo Ministerstvo financí postup, kdy nejprve publikuje konzultační materiály k veřejné diskusi a teprve poté přikročí k tvorbě transpozičních novel za zohlednění komentářů z ní plynoucích. Tento postup umožňuje širší zapojení odborné veřejnosti do přípravy nové legislativy pro finanční trh a měl by přispět k celkovému zvýšení kvality legislativního procesu.

 


Konzultační materiály: 

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 8. ledna 2007.

   

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář