CZ EN

Veřejná diskuse č. IV/2006 - MiFID (II.): Působnost MiFID a definice

20. listopadu - 8. prosince 2006

Informace k průběhu veřejné diskuse:

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu připravilo druhý z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích s finančními nástroji tzv. MiFID a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál je věnován vymezení základních pojmů a rozsahu působnosti. Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků finanční trhu na nový režim, který transpozice předmětných komunitárních předpisů přinese. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 8. prosince 2006.

Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu mifid@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „MiFID – CELEK C“

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

 • Michal Franěk, odd. Kapitálový trh, odbor Legislativy finančního trhu,
  e-mail: michal.franek@mfcr.cz, tel. + 420 257 04 33 29, fax +420 257 04 22 94
 • Jan Šovar, odd. Kapitálový trh, odbor Legislativy finančního trhu,
  e-mail: jan.sovar@mfcr.cz, tel. +420 257 04 29 25, fax +420 257 04 22 94

Konzultační materiál ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál je věnován vymezení základních pojmů a rozsahu působnosti. Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků finanční trhu na nový režim, který transpozice předmětných komunitárních předpisů přinese. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

Tento materiál vychází ze stavu ke dni 31.10.2006.

 • Kapitola 1: Působnost
 • Kapitola 2: Výjimky z působnosti
 • Kapitola 3: Hlavní investiční služby a investiční činnosti - obecně
 • Kapitola 4: Přijímání a předávání pokynů
 • Kapitola 5: Provádění pokynů na účet zákazníka
 • Kapitola 6: Obchodování na vlastní účet
 • Kapitola 7: Obhospodařování majetku zákazníka
 • Kapitola 8: Investiční poradenství
 • Kapitola 9: Upisování nebo umisťování emisí
 • Kapitola 10: Provozování vícestranného obchodního systému
 • Kapitola 11: Doplňkové investiční služby
 • Kapitola 12: Deriváty
 • Kapitola 13: Nederivátové finanční nástroje

Zdroj: Ministerstvo financí, Odbor Legislativy finančního trhu


Související dokumenty:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář