CZ EN

Ministerstvo publikovalo druhý konzultační materiál k MiFID – „Působnost MiFID a definice“

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu připravilo druhý z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích s finančními nástroji tzv. MiFID a příslušné prováděcí směrnici.

„Tyto evropské předpisy, které musí být do našeho právního řádu transponovány v průběhu roku 2007, přinášejí významné změny do podnikání v oblasti kapitálového trhu. Jedná se například o zpřísnění požadavků na obchodníka s cennými papíry, některé změny pro regulované trhy a o rozšíření regulovaného režimu na komoditní deriváty“ vysvětluje náměstek ministra financí Milan Šimáček.

V souvislosti se záměrem zkvalitnit legislativní proces byla již v září tohoto roku zahájena série veřejných konzultací k tomuto tématu. Ministerstvo nejprve publikuje konzultační materiály k veřejné diskusi a teprve poté přikročí k tvorbě novel zákonů. Tento postup umožňuje, aby účastníci trhu, dohled ČNB a odborná veřejnost mohly vznášet zásadní připomínky a náměty již v průběhu přípravných prací, a nikoliv pouze připomínkovat finální textem novely. Tento postup také napomáhá dotčeným účastníkům trhu lépe předvídat změny při své přípravě na nový režim.

„Záměrem Ministerstva financí je transponovat evropské předpisy maximálně účelně, tj. vyhovět jejich požadavkům s ohledem na potřeby českého finančního trhu, a maximálně transparentně - tzn. zapojit do konzultačního procesu širokou odbornou veřejnost“ dodává Šimáček.

Konzultační materiál, který je dnes uveřejněn, uvádí tématický okruh, který se týká rozsahu působnosti směrnice MiFID, definic základních pojmů a uvádí možné scénáře využití výjimek z režimu MiFID např. pro investiční zprostředkovatele.

Na publikovaný materiál v nejbližší době naváží konzultační materiál k otázkám tržní infrastruktury a materiál k otázkám organizačních předpokladů pro obchodníky s cennými papíry.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.