Novinky

Úmluva o vzájemné správní spolupráci, MCAA, CRS, CbCR

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech, Společný standard pro oznamování, Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí.

ilustrace

Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA). Cílem této Mnohostranné dohody je globální boj proti daňovým únikům založený na Společném standardu pro oznamování (CRS).