Novinky

Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti: Multilaterální Úmluva o vzájemné správní pomoci a přehled bilaterálních Dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek.

ilustrace

Aktuality

Informace Ministerstva financí k mezinárodní výměně informací v daňové oblasti. Chronologicky řazená data.

Základní informace

Základní informace týkající se mezinárodní výměny informací v daňové oblasti.

Úmluva o vzájemné správní spolupráci, MCAA, CRS, CbCR

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, Mnohostranná dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech, Společný standard pro oznamování, Mnohostranná dohoda o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí.

Přehled dohod TIEA

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - TIEA (Tax Information Exchange Agreement).

Dohody EU se 3. státy k CRS

S cílem rozšíření uplatňování pravidel vnitřního trhu i na některé nečlenské státy, uzavřela EU s pěti non-EU státy (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) tzv. savings dohody.

Dohoda FATCA

Informace Ministerstva financí o Dohodě „Foreign Account Tax Compliance Act“ - FATCA (ČR - USA) - pro finanční instituce v ČR.