Novinky

3.čtvrtletí ´09

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2009.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. září 2009

 • Bod č. 7: Součinnost rozpočtových kapitol na další fázi Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. října 1996 v Praze

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. září 2009

 • Bod č. 8: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/31 „Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury“
 • Bod č. 12: Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2008
 • Bod č. 19: Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 31. srpna 2009

 • Bod č. 8: Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Teplice
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2008

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 26. srpna 2009

 • Bod č. 42: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2009
 • Bod č. 49: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 28. března 2007 č. 300, k návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze

Vydáno

Materiály na jednání vlády 17. srpna 2009

 • Bod č. 13: Návrh dalšího postupu v kauze letadel JAK 42D v rámci odpisu části ruského dluhu vůči ČR
 • Bod č. 23: Jmenování guvernéra České republiky v mezinárodních finančních institucích
 • Bod č. 29: Dořešení pohledávek České republiky za Alžírskou lidově demokratickou republikou
 • Bod č. 31: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • Bod č. 38: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 233)
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2009
 • Bod č. 9: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 a celkově od počátku velké privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. července 2009

 • Bod č. 8: Úvěrová smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
 • Bod č. 12: Návrh dalšího postupu v kauze letadel JAK 42D v rámci odpisu části ruského dluhu vůči ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Makroekonomická predikce České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. července 2009

 • Bod č. 14: Vytvoření styčného místa pro plnění nařízení Evropské komise č. 1302/2008 o databázi pro vyloučení
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o přípravě Společného úvěrového fondu Municipální finanční společnosti a.s.  a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. na poskytování úvěrů municipalitám

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. července 2009

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 22: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Pro informaci:
  Bod č. 8:
  Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti