CZ EN

Materiály na jednání vlády 20. července 2009

Bod č. 14:
Vytvoření styčného místa pro plnění nařízení Evropské komise č. 1302/2008 o databázi pro vyloučení

Cílem tohoto materiálu je zajistit plnění povinnosti České republiky jakožto členského státu Evropské unie spočívající v  předávání informací o trestné činnosti poškozující finanční zájmy Evropských společenství Evropské komisi do ústřední databáze pro vyloučení. Ministerstvo financí bude určeno jako styčné místo odpovědné za zasílání informací do této databáze.

Subjekty v této databázi budou mít mimo jiné zamezen přístup k veřejným zakázkám. Jednotlivé soudy budou předávat informace o pravomocných odsouzeních za vybrané trestné činy poškozující finanční zájmy ES Ministerstvu financí pro účely jejich zasílání do ústřední databáze Evropské komise. Zároveň ředitel Rejstříku trestů zajistí předávání informací Ministerstvu financí o zahlazení odsouzení za vybrané trestné činy.

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o přípravě Společného úvěrového fondu Municipální finanční společnosti a.s.  a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. na poskytování úvěrů municipalitám

Z důvodu probíhající globální hospodářské krize města a obce nemají snadný přístup k úvěrovým zdrojům. Ministerstvo financí se proto rozhodlo jako jedno z protikrizových  opatření nestáhnout volné zdroje z Municipální finanční společnosti a.s. (MUFIS) a místo toho je dát k dispozici obcím v rámci Společného úvěrového fondu MUFIS a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB). Úvěry z navrhovaného Společného úvěrového fondu by mohly běžnou nabídku komerčních bank vhodným způsobem doplňovat. Kombinace volných finančních prostředků MUFIS se zdroji ČMZRB  umožní nastavit cenu úvěrů  tak, aby byla pro  municipality výhodná. Celkový disponibilní rozsah zdrojů v období 2009 – 2014 se předpokládá ve výši cca 670 mil. Kč. Podíl MUFIS by měl činit cca 200 mil. Kč a podíl ČMZRB cca 470 mil. Kč.  Žadatelem o úvěr budou moci být obce České republiky s výjimkou hl. města Prahy.

Finanční zdroje tohoto fondu by bylo možné použít pro financování nových municipálních úvěrů, především na výstavbu nebo rekonstrukci technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod) a s tím spojené úpravy komunikací a veřejných prostranství.

Společnost MUFIS byla založena jako účelová organizace na podporu rozvoje financování municipální sféry, která nemá žádné vlastní zaměstnance a svoji činnost zajišťuje na smluvním základě s ČMZRB.  Akcionáři jsou Ministerstvo financí (49 %), Českomoravská záruční a rozvojová banka (49 %) a  Svaz měst a obcí ČR (2 %).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.