Novinky

2.čtvrtletí ´19

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2019.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. června 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 9: Společný prodej akcií a pohledávek finančních věřitelů VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
 • Bod č. 12: Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2020 - 2022 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla pro čerpání finančních prostředků
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společnostmi skupiny NWR“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2019

 • Bod č. 11: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. května 2019

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatého k odstranění nedostatku uvedeného v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. dubna 2019

 • Bod č. 2: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022
 • Bod č. 3: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018
 • Bod č. 4: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019
 • Bod č. 20: Návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2019)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. dubna 2019

 • Bod č. 8: Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel brig. gen. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti generálmajor
 • Bod č. 14: Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Chotilsko a katastrálním území Prostřední Lhota do příslušnosti hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2018 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. dubna 2019

 • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“
 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“
 • Bod č. 14: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. dubna 2019

 • Bod č. 5: Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 • Bod č. 6: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 5. dubna 2017 č. 259 ve věci „Zprávy k návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu těžebních lokalit“