CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 20. května 2019

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Hlavním důvodem pro zpracování navrhované právní úpravy je především zavedení dosud chybějící definice tržní hodnoty, a dále zajištění souladu s aktuálním stavem právního řádu ve vztahu k oblasti oceňování. Předmětná definice je odvozena z oficiálního překladu mezinárodních oceňovacích standardů a k ní doplňujících instrukcí.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatého k odstranění nedostatku uvedeného v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o stavu plnění opatření přijatého k odstranění nedostatku uvedeného v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář