CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 29. dubna 2019

Bod č. 2:
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022. Materiál obsahuje celkové výdaje sektoru vládních institucí, výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů a postupy jejich stanovení. Podává rovněž informaci o finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků, systému veřejného zdravotního pojištění a vůči veřejným vysokým školám a veřejným výzkumným institucím. Součástí Rozpočtové strategie je Konvergenční program České republiky.

Bod č. 3:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018, který obsahuje přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Bod č. 4:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019.

Bod č. 20:
Návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov

Ministerstvo financí předkládá společně s Ministerstvem zahraničních věcí vládě k projednání návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov. Změny v zakládajících dokumentech souvisí s přesunem sídla banky do Maďarska.

Pro informaci

Bod č. 7:
Makroekonomická predikce České republiky (duben 2019)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.