CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 29. dubna 2019

Bod č. 2:
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022. Materiál obsahuje celkové výdaje sektoru vládních institucí, výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů a postupy jejich stanovení. Podává rovněž informaci o finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků, systému veřejného zdravotního pojištění a vůči veřejným vysokým školám a veřejným výzkumným institucím. Součástí Rozpočtové strategie je Konvergenční program České republiky.

Bod č. 3:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018, který obsahuje přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Bod č. 4:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019.

Bod č. 20:
Návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov

Ministerstvo financí předkládá společně s Ministerstvem zahraničních věcí vládě k projednání návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov. Změny v zakládajících dokumentech souvisí s přesunem sídla banky do Maďarska.

Pro informaci

Bod č. 7:
Makroekonomická predikce České republiky (duben 2019)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář