Novinky

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Vyhláška
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Legislativa
Aktualizováno 31. 1. 2014 16:20
  • Doplněno - Sdělení MF k vyhlášce č. 449/2009 Sb. ze dne 23. ledna 2014 - Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2014
  • Doplněno - Sdělení MF k vyhlášce č. 449/2009 Sb. ze dne 23. ledna 2014 - Výkazy, které budou předkládány do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - v roce 2014

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb. a vyhlášky č. 10/2013 Sb.; s účinností od 16. ledna 2013

 

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Výkazy, které budou předkládány do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - v roce 2014       

Dokument ke stažení

 

Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet; odd. Souhrnné rozpočtové vztahy; publikováno 31. ledna 2014

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2014

Dokument ke stažení

 

Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet; odd. Metodika rozpočtování; publikováno 31. ledna 2014

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2013

Dokumenty ke stažení

 

Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet; odd. Metodika rozpočtování; publikováno 16. ledna 2013/ aktualizováno: 8.03.2013

Doporučované

Nejčtenější